Vallavalitsust külastas TOREvant

Torevant Valga vallavalitsuses FOTO: Valga Vallavalitsus

FOTO: Valga vallavalitsus

Valga vallavalitsust külastasid Valga põhikooli noored koos õpetajate ning TOREvandiga. Noored soovisid tänada valda toetuse eest, mis võimaldas sõita TORE suvekooli.

Noorteühenduse TORE missioon on suurendada nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiőpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas üle-eestiline vőrgustik.

2019. aasta TORE suvekool, kus osalesid ka Valga põhikooli noored, oli inspireeritud laulu- ja tantsupeo aastast ning eesti keele aastast. Suvekool toimus Ida-Virumaal, Remniku külas ning sinnasõiduks oligi noortel toetust vaja.

Tagasi üles