Enim on noortaluniku toetuse taotlejaid Valgamaalt

Toetust on võimalik saada ka hobusekasvatuseks.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

11. septembril lõppes põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor, kuhu esitas taotluse 149 noortalunikku. 

Taotluste kogusumma oli 5 877 175 eurot. Eelarve võimaldab toetusteks määrata 5 miljonit eurot.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti teatel on maaelu arengukava 2014-2020 noortele põllumajandusettevõtjatele mõeldud meetmest kuni 40-aastastel ettevõtjatel võimalik saada ühekordset toetust kuni 40 000 eurot. Enamik taotlejatest soovibki maksimaalset summat.

Populaarsemad tegevusvaldkonnad on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, veislaste ja pühvlikasvatus, mesindus, köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus ja lamba- ja kitsekasvatus. Samas taotletakse toetusi ka puuvilja- ja marjakasvatuseks, hobuste kasvatamiseks ja muudeks tegevusteks.

Maakonniti on enim taotlejaid Valgamaalt (18), kus on noorte seas populaarseim tegevusvaldkond lamba- ja kitsekasvatus ning segapõllumajandus. Järgnevad Raplamaa (17), Viljandimaa (17) ja Võrumaa (15).

PRIA hindamiskomisjon viib läbi taotluste hindamise määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindepunktide põhjal moodustub paremusjärjestus ning toetused määratakse neile nõuetekohastele taotlustele, mille rahuldamiseks eelarvet jätkub. Otsused koostab PRIA 4. detsembriks.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse meetme eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine, põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Käimasolevaks programmiperioodiks noortalunike meetme rahastamiseks kavandatud eelarve on kokku 22,1 miljonit eurot. Lõppenud taotlusvoor oli sel perioodil neljas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles