Võru ehitab euroraha toel torustikke

Torutööd. Foto on illustrativne.

FOTO: Peeter Kümmel

AS Võru Vesi teatel kinnitas Võru linnavolikogu ühisveevärgi arendamise ajakohastatud kava aastateks 2019–2031.

Muudatus on tingitud vajadusest suurendada investeeringute mahtusid seoses tingimuste muutmisega Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi lisarahastuse taotlemisel.

Suurendatud on sademeveetorustike ehitusmahtusid näiteks Jaama, Roosi, Karja, Koidula ja Tartu tänaval, kuna neid töid on võimalik rahastada eurorahaga. Võimalik on taotleda toetust sademeveetorustike ehituseks ka siis, kui vee- ja kanalisatsioonitrassid eelnevalt renoveeritud.

Lisatud on Võru reoveepuhasti laiendustööd seoses uute liitujate ja tarbimismahu suurenemisega. Korrigeeritud on ettevõtte majandus- ja finantsanalüüs ning teenuse tariifide kujunemine. Remondi- ja ehitustööde kogumaht on 11,5 miljonit eurot, millest toetuse osa 8,8 miljonit eurot.

Eelseisvad suured investeeringud kajastuvad ka järgnevatel aastatel teenuse hindades. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid kooskõlastab ja kinnitab konkurentsiamet. Esmase prognoosi kohaselt võib teenuse hind muutuda eratarbijale keskmiselt 75 senti kuus inimese kohta.

Tagasi üles