Vilja tänava uuendamine läks lahti

Võrus algasid Vilja tänava uuendustööd. FOTO: Võru Linnavalitsus

FOTO: Võru linnavalitsus

Täna alustati Võrus Vilja tänava 1. etapi rekonstrueerimistöödega. Novembri lõpuks ehitatakse valmis Räpina maantee ja Petseri tänava pikenduse vaheline sõidutee osa ning paigaldatakse ka vähemalt esimene kiht asfaltbetoonkatet. Esialgu teelõiku liikluseks ei suleta ega ole ka muudatusi ühistranspordis.

Vilja tänava 1. etapi rekonstrueerimistööde teostamiseks on AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus sõlminud hankelepingu konsortsiumiga Aigren OÜ ja Taristu Grupp OÜ. Esimese etapi käigus teostatakse ehitustöid Räpina maantee ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul ning kõik selle etapi tööd plaanitakse lõpetada hiljemalt 31. augustiks 2020.

Lisaks tänava tee-ehituslikule osale on planeeritud haljastus, tänavavalgustus ja sademeveesüsteemid, Võru Vesi AS tellimusel reoveekanalisatsiooni- ja veetrassid ning Elektrilevi OÜ tellimusel maakaablid. Samuti on ehitusprojekti koostamise käigus läbi viidud infotunde ja küsitud arvamust tänavaga piirnevate kinnistute omanikelt.

Projekteeritud tänava sõidutee osa on kaherajaline ja laiusega kaheksa meetrit. Ühele poole tänavat on projekteeritud 2,5 meetri laiune betoonkivikattega jalgtee ja teisele poole 3 meetri laiune asfaltbetoonkattega jalg- ja jalgrattatee.

Põiktänav, mis saab alguse Vilja 20 juurest ja lõpeb Vilja 26 ees, on projekteeritud 5,5 meetri laiuse sõiduteega. Teine põiktänav, mis saab alguse Vilja 16 juurest ja lõpeb Vilja 20 taga, on projekteeritud 5,2 meetri laiuse kõnniteega. Koostöös tänavaäärsete kinnistute omanikega on kinnistute ette projekteeritud võimalikult palju parkimiskohti.

Torustike ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti osana ning töid toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Veemajandusprojekti maksumus on umbes 1,09 miljonit ja teede ehitusprojekti maksumus on umbes 1,11 miljonit eurot.

Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab Estpil OÜ koos Lindvill OÜ-ga.

Tagasi üles