Valgamaalased inspireerisid Moldova naisi ettevõtlusega alustama

LEPM
Copy
Valgamaa esindus Moldovas.
Valgamaa esindus Moldovas. Foto: Aet Arula-Piir

Valgamaa Arenguagentuuri eestvedamisel viidi läbi projekt „Nisporeni rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse suurendamine ettevõtluses,“  mille lõpuseminaril 16.–18. septembril Moldovas osales Valgamaa 16-liikmeline delegatsioon.

Projekti raames sõlmisid Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Nisporeni rajoonivalitsus koostöö kokkuleppe. Projekti käigus said Nisporeni rajooni 18 naist teadmisi ettevõtlusest, külastasid  Valgamaa ettevõtteid ja vahetasid kogemusi siinsete naisettevõtjatega. Projektis osalejad külastasid Tallinna käsitöömessi, said projekti raames valminud toodetele esimese klienditagasiside müües oma toodangut  Valga-Valka rahvusvahelisel laadal ja tootearenduse läbinud tooteid Moldovas Chisinau laadal.

Projekti Nisporeni poolne partner, Nisporeni Äriinkubaatori juhataja Vitalie Lazari ütles: „Projekt oli vajalik naiste ettevõtlikkuse suurendamiseks, õppereisid Eestisse andsid teadmisi tootearendusest  ja turundusest, kohtumised Valgamaa naisettevõtjatega ja ettevõtete külastused innustasid  projektis osalejaid  alustama ettevõtlusega ning nägema erinevaid võimalusi ettevõtluseks.“

Lõpuseminari raames toimusid viimased õpitoad projektis osalenud naistele ning Valgamaa delegatsiooni visiidid kohalikku rajoonivalitsusse, koolidesse ja ettevõtetesse.

Läbiviidud projekti eesmärgiks  oli suurendada naiste osatähtsust ettevõtluses, mis võimaldaks vähemarenenud piirkondades inimestele eneseteostust ja suurendab seeläbi  ka piirkonna heaolu. Nii heaolu kasv kui ka eneseteostuse võimaldamine soodustavad tasakaalustatud regionaalset arengut ja majanduse paindlikkuse suurenemist. Projekti rahastati 39 tuhande euro ulatuses välisministeeriumi arengukoostööprogrammi toetusest.

Tagasi üles