K, 4.10.2023

Hargla koolis avati Gaia õppesuuna klass

Lõuna-Eesti Postimees
Facebook
Comments
Hargla kool.
Hargla kool. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Valga vallas asuv Hargla kool tegi käesoleval õppeaastal otsustava sammu kooliuuenduse suunal ning avas sügisest koguni kaks esimest klassi. Ühes õpitakse traditsioonilisel viisil, teises alternatiivseid õppemeetodeid rakendades.

Idee edendada kohalikus kooli Gaia haridust tuli Parmu Ökoküla liikmetest lapsevanematelt, kuid huvi ulatub ka kogukonnast väljapoole. Seni on ökoküla vanemad oma lapsi iseseisvalt kodus õpetanud. Lapsed on riigi erinevate alternatiivpedagoogikat rakendavate erakoolide nimekirjades, näiteks Tallinna Gaia kool, Rakvere waldorfkool, Rosma Johannese kool, kus pakutakse lihtsaid koduõppe lahendusi. Õpetamisega kaasneb vanematele suur vastutus ja kohustus, samuti arvestatav ajakulu.

Nii tekkiski vajadus uute õppemeetodite järele kodukoolis, et piirkonna lapsed saaksid olla kohaliku kooli nimekirjas. Kuna huvi Gaia hariduse vastu on suur ka mujal Eestis, annab uus õppesuund Hargla koolile väärtust juurde ning võib tulevikus suurendada õpilaste arvu. «Tegemist on algatusega, mille käigus katsetame uudset lähenemist, et kujundada väikesele Hargla koolile oma nägu. Maakoolide elujõulisus ja tulevik sõltub lapsevanematele atraktiivse haridussuuna ja eripära leidmisest,» selgitas Valga asevallavanem Kalmer Sarv.

Haridussuund lähtub inimese ja looduse kooseksisteerimisel põhinevatest väärtustest. Õppetöö korraldamisel arvestatakse iga õpilase individuaalsete vajadustega ning õppesuundadeks on loodusõpe ja pärmuskultuur, mis toetavad ainete lõimingut. Kasutatakse võimalikult palju õuesõppe ja avastusõppe elemente ning toetatakse õpet praktilise tegevuse ja mängu kaudu. Õuesõpe on õppimine läbi keskkonna vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise, mis täiendab traditsioonilist õpetamist. Avatud õpikeskkonnale on iseloomulik, et õppimise koht toimib samaaegselt ka õppevahendina. Saadud elamused ja kogemused juhivad teadmiste ja oskusteni. Võimaluste piires kasutatakse tsükliõppe metoodikat, andes võimaluse läbida üks teema tervikuna. Samuti seatakse eesmärgiks siduda erinevate õppeainete sisu ning rakendada õppetöös suurel määral praktilisi tegevusi.

Koolis püütakse õppetöö läbiviimisel lähtuda igapäevaelu tegemistest ja vajadustest. Osaletakse ühiskondlikes tegevustes ning lüüakse kaasa kogukonna üritustes. Oluliseks peetakse tervislikke eluviise ja esmaseid käitumisnorme. Gaia õppesuuna klassi toetab tugev ning kokkuhoidev kogukond.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles