N, 1.06.2023

Keskpank: 62 protsenti inimestest plaanib elu lõpuni töötada

BNS
Facebook Twitter
Comments
Lihtsustatakse ka puude raskusastme tuvastamist muutumatu või progresseeruva seisundiga vanaduspensioniealistel.
Lihtsustatakse ka puude raskusastme tuvastamist muutumatu või progresseeruva seisundiga vanaduspensioniealistel. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Eesti Panga leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringust selgus, et 62 protsenti vastajaist ei kavatse raha eest töötamist kunagi lõpetada.

See kajastab inimeste ebakindlust oma pensioniõiguste suhtes. Pensionieas saadava sissetuleku säilitamise peamine strateegia näib olevat plaan nii kaua töötada kui võimalik, teatas keskpank.

Pensionit käsitlevast uuringu osast selgus, et Eesti elanike pensioniootused ei kattu kuigi hästi riiklike pensioniõigustega. Tööealised inimesed eeldavad, et nende pensioniõigused on samasugused nagu neil, kes praegu pensionile jäävad, kuid ei võta arvesse seda, et asendusmäärade varieeruvus tulevikus väheneb ja pensionid hakkavad palju rohkem sõltuma elu jooksul teenitud sissetulekust, mitte tööstaažist.

Keskpank analüüsis ka, milliseid tagajärgi tooks teise pensionisamba sissemaksete vabatahtlikuks muutmine. Panga teatel on noortel inimestel suur motivatsioon lõpetada sissemaksete tegemine teise pensionisambasse ja kogunenud raha välja võtta, sest nende krediidipiirangud on kõige suuremad.

Keskealistel, kelle teise pensionisamba varade väärtus on keskmine, on samuti tugev ajend sama teha, kuna neil on vähe likviidseid varasid ja paljud neist elavad peost suhu.

Eesti Pank võrdles ka teise pensionisambaga liitumata jätnute varasid ja kohustusi nende inimeste varade ja kohustustega, kes liitusid teise sambaga vabatahtlikult. Tulemused näitavad, et kui teise pensionisamba varad arvestusest välja jätta, ei ole teise sambaga liitunute ja mitteliitunute netovarades statistiliselt olulist erinevust.

Kui võtta arvesse ka teise pensionisamba varad, siis on netovarades aga märkimisväärne erinevus teise sambaga liitunute kasuks. Teise sambaga vabatahtlikult liitunutel oli 2017. aasta lõpus netovarasid keskmiselt 15 000 eurot rohkem, ning sellest 8500 eurot tuli teise samba varadest.

Selle analüüsi põhjal ei saa niisiis väita, et inimesed, kes teise pensionisambaga liitumisest loobusid, on oma mitteliitumise korvanud muul moel rohkem säästes.

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut on Eestis läbi viidud kahel korral, 2013. ja 2017. aastal. Eesti Pank analüüsis 2017. aasta küsitluse tulemusi ja võrdles neid nii 2013. aasta küsitluse tulemustega kui ka teistes euroala riikides 2013. või 2014. aastal tehtud küsitluse tulemustega.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles