Võru Vesi paneb torudesse 17,3 miljonit eurot

Võru Vesi investeerib vee- ja kanalisatsioonitorude uuendamisse.

FOTO: Arved Breidaks

AS Võru Vesi tutvustas Võru ja Põlva maakonna omavalitsusjuhtidele ettevõtte arenguplaane, mille kohaselt investeerib veefirma järgmise kahe aasta jooksul 17,3 miljonit eurot ning loodab laiendada tegevust uutesse piirkondadesse.

Lähiaastate suuremateks töödeks Võru linnas on Vilja, Võrusoo ja Kubija piirkondades vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, Niidu tänava reoveepumpla ja Võru reoveepuhasti mudatöötluse uuendamine.

Võru vallas on ettevõtte teatel plaanis vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Võrumõisa ja Navi küla (Ehitajate tee) piirkondades, samuti Navi küla puurkaevu ja Järvere hooldekodu piirkonna reoveepuhasti remont.

Antsla vallas hõlmavad kavandatud tööd Antsla reoveepuhasti ja veetöötlusjaama remonti, Kobela ja Antsla linna vahelise survekanalisatsioonitorustiku rajamist ning Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimist.

Põlvamaal Kanepi vallas on plaanis korda teha Valgjärve küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik ning reoveepuhasti.

Rõuge vallas tuleb uuendada Ruusmäe küla reoveepuhasti. 

AS Võru Vesi investeeringud aastani 2022

  • Võru linn 8,9 mln
  • Võru vald 3,6 mln
  • Antsla vald 3,1 mln
  • Kanepi vald 1,5 mln
  • Rõuge vald (Haanja piirkond) 0,2 mln eurot
Allikas: AS Võru Vesi
Tagasi üles