Sotsiaalteenistus kolis korrus allapoole

Otepää vallamajas paranesid töötingimused. Ühtlasi on seal pakutavad teenused nüüd ka kättesaadavamad.

FOTO: Monika Otrokova/Otepää vallavalitsus

Septembri lõpust alates asub Otepää valla sotsiaalteenistus vallamaja seni politsei käsutuses olnud ruumides hoone 1. korrusel.

Sotsiaalteenistuses on praegu tööl kaks spetsialisti: teenistuse juhataja Kadri Sommer ja sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm. Lastekaitsespetsialist Kristin Leht jätkab esialgu vanades ruumides teisel korrusel.

Uuest aastast alates kavas vallamaja 1. korrusele luua ka sotsiaaltöö vanemspetsialisti Pille Siku tööruum. Sikk töötab praegu Sangaste ja Puka teenuskeskustes.

Sommeri sõnul hakkab sotsiaalteenistuste uutes ruumides kord kuus kohal käima ka sotsiaalkindlustusameti spetsialist. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb riiklike sotsiaalteenuste korraldamise ning riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramise ja maksmisega.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg lisas, et sotsiaalteenistuse esimesele korrusele toomine parandab kindlasti teenuste kättesaadavust.

Tagasi üles