Politsei harjutab toimetulekut sisserändajatega

Süüria pagulased Lääne-Virumaal FOTO: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Politsei- ja piirivalveamet korraldab tuleval nädalal suurõppuse, kus harjutatakse tegutsemist vastuvõtupunktis massilise sisserände korral.

Suurõppus HotSpot19 viikse läbi tuleva nädala neljapäeval Koidula raudteejaamas, edastas Lõuna prefektuur. 17. oktoobril toimuva suurõppuse fookus on Koidula raudteejaama loodud sisserändajate vastuvõtupunkti töö käivitamisel ja sealsete esmaste toimingute läbiviimisel.

Õppusele kaasatakse ligi 400 politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötajat, kelle seas on valdavalt migratsiooniametnikud, reservametnikud, RTÜ liikmed ja tõlgid

Õppusest võtavad osa ka sotsiaalkindlustusameti, terviseameti, Eesti Raudtee, maksu- ja tolliameti, veterinaar- ja toiduameti ja kaitsepolitsei töötajad ning teised, kes harjutavad esmase meditsiinilise abi, sotsiaalse toe ja muu vajamineva tagamist.

Õppuse ajaks luuakse Koidula raudteejaama territooriumile vastuvõtupunkt kontrollimaks ebaseaduslikult sisserännanuid, keda mängivad õppusele kaasatud vabatahtlikud. Õppust hindavad kohalike ekspertide kõrval ka partnerid välisriikidest, näiteks Soomest ja Frontexist.

Politseikolonelleitnant Toomas Malva selgitas, et kuigi ohuhinnangud Eestile massilise sisserände ohtu jätkuvalt ei prognoosi, on teiste riikide kogemus näidanud, et valmisolekut, teoreetilisi teadmisi ja tegevusplaani läbimängu ei saa ükski riik alahinnata.

«Õppusel osalevate politsei- ja piirivalveameti ametnike peamine ülesanne vastuvõtupunktis hõlmab isikute turvakontrolli, registreerimist, tuvastamist, vestlust reisiteekonna ja saabumise põhjuste kohta, rahvusvahelise kaitse või tagasisaatmise menetluse otsustamist, aga ka avaliku korra tagamist vastuvõtupunkti alal ja nõnda edasi,» ütles Malva.

Ta märkis, et nende esmaste toimingute läbiviimine vastuvõtupunktis on elulises olukorras väga ajakriitiline, et edasiselt saaks vajadusel kohtule anda materjalid, mille tulemusel hinnata välismaalase üle 48 tunni kinnipidamise pikendamise vajalikkust.

«Ajasurve omakorda tähendab, et vastuvõtupunkti tuleb kaasata palju inimesi PPA eri üksustest, sealhulgas partnerid. Millised ülesanded ja töökorraldus, vastutus ja kohustused on sadadel vastuvõtupunktis töötavatel ametnikel, ongi selle õppuse tuum,» ütles ta.

Õppust rahastavad Euroopa Liidu varjupaiga-, rände- ja integratsioonifond ning siseministeerium.

Tagasi üles
Back