Prokuratuur saadab Alaveri kohtu alla

Mati Alaveri dopingu tarvitamisele kallutamise kohtuasjaga on seotud ka tippsuusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Riigiprokuratuur saatis Harju maakohtusse kokkuleppemenetluses kriminaalasja, milles süüdistatakse 65-aastast Mati Alaveri dopingu tarvitamisele kallutamises.

Alaverile esitati süüdistus nelja tema treenitud sportlase dopingu tarvitamisele kallutamises. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul käsitleb süüdistus Alaveri tegevust aastatel 2016–2019.

«Hindame kõrgelt piiriülest koostööd tõendite kogumisel ja vastastikust infovahetust Austria ja Saksamaa kolleegidega, mis andis kriminaalasja jaoks olulisi materjale ning võimaldas asja kohtusse saata,» sõnas juhtiv riigiprokurör. Eesti prokuratuurile teadaolevalt jätkub kriminaalmenetlus Austrias ja Saksamaal, kus on karistatav ka dopingu tarvitamine.

«Kuigi Eestis toimunud kohtueelne menetlus keskendus dopingu kallutamisele. Loodame, et selle menetluse läbiviimine aitab kaasa ühiskonnas käivitunud debatile spordi aususe ning dopingu tarvitamisega kaasnevate võimalike ohtude kohta,» lisas Pern.

Tippsportlased on tema sõnul eeskujuks kõigile spordiga tegelejatele: nii lastele, harrastajatele kui ka teistele tippsportlastele. «Keelatud võtete kasutamine ei mõjuta seega mitte ainult konkreetseid sportlasi, vaid võib avaldada oluliselt laiemat mõju. Dopingutarvitajad riskivad enda elu ja tervisega, dopingu tarvitamisele kallutamine võib halvimal juhul põhjustada teise inimese tervise raske ja püsiva kahjustamise või isegi surma.»

Selle juhtumi puhul oli Alaveri kinnitusel oluline koguda ebaseadusliku tegevuse kohta võimalikult palju teavet. Eesmärk oli tuvastada seotud isikud, nii dopingu tarvitajad kui võimalikud dopingu tarvitamisele kallutanud inimesed ning nende roll.

«Toimingutega koguti piisaval määral tõendeid, et esitada suusatreenerile kahtlustus dopingu tarvitamisele kallutamises. Siiani on Eesti spordis pettusega seotud juhtumeid avastatud vähe, kuid see juhtum näitab, et soovist saada paremaid tulemusi ollakse valmis kasutama lubamatuid vahendeid. Need võtted on aga pikemas perspektiivis karjääri ja maine rikkujad. Loodame, et see uurimine annab laiema sõnumi nii sportlastele, treeneritele kui ka spordiorganisatsioonidele, et võistlussport peab olema aus,» lisas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Prokuröri ja süüdistatava vahel sõlmitud kokkuleppe sisu ega süüdistuse täiendavaid üksikasju prokuratuur enne kohtuistungit ei avalda.

Alaver on treeninud sportlasi nii Valga- kui ka Võrumaal, ta on seotud olnud ka Team Haanjaga. Praegu teadaolevalt võis ta dopingut vahendada nii Otepää valla sportlasele Andreas Veerpalule kui ka Otepääl treeninud Karel Tammjärvele. Samuti on dopingutarvitamist seoses selle juhtumiga tunnistanud otepäälane Algo Kärp.

Tagasi üles