Tõrva vallas on plaanis mitu lageraiet

  • Jõgeveste ja Riidaja külas tulevad lageraied.
  • Metsa võetakse ka Barclay de Tolly mauseulomi lähistelt.
  • Kokku tehakse lageraiet neljal maa-alal.

Barclay de Tolly mausoleumi lähistel on plaanis teha lageraiet.

FOTO: Arvo Meeks

Tõrva vallas võetakse järgmise aasta alguses suure tõenäosusega käsile neli lageraiet, üks neist Jõgeveste ja teine Riidaja külas. Mõlemal pool tehakse metsatöid kahel maalapil. Jõgeveste külas langetatakse küpset metsa Barclay de Tolly mausoleumi lähistel, mis on osaliselt mälestise kaitsevöönd.

Tellijale

Kuna mõlemas piirkonnas on tegemist riigimetsa majandamise keskuse (RMK) kõrgendatud avaliku huviga aladega, viidi külades teisipäeval ja kolmapäeval läbi kaasamiskoosolekud. Koosolekul teavitati plaanitud töödega seotud huvirühmi ja selgitati välja, kas nendel aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandusvõtteid.

RMK Valgamaa metskonna metsaülem Risto Sepp sõnas, et Jõgeveste külas tehakse lageraied Barclay de Tolly mausoleumi lähistel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles