Kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkond vähendab paberimajandust

Kaitsevägi. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Kaitseväekohustuslaste digitaalse iseteeninduskeskkonna kasutuselevõtmisega väheneb paberimajandus kaitsejõududes ning hakkab toimuma andmevahetus teiste andmekogudega.

Iseteeninduskeskkonna eesmärk on kaitseväekohustuslastele luua kaitseressursside ametiga lihtsamaks suhtlemiseks keskkond, mille kaudu on võimalik tutvuda enda kohta kogutud andmetega, uuendada kontaktandmeid, esitada erinevaid taotlusi ning tahteavaldusi.

Selleks, et vähendada paberdokumentide kasutamist kaitseministeeriumi valitsemisalas tervikuna ja tagada arstliku komisjoni otsuse kohta vajalike andmete edastamine tervise infosüsteemi, on kavas hakata ka arstlikes komisjonides tehtava  läbivaatuse ja uuringute tulemusi dokumenteerima kaitseväekohustuslaste regtistris. Registrisse hakkab andmeid esitama ka kaitseliit.

Kaitseväekohustuslaste registri andmevahetus hakkab toimuma nii äriregistri, tervise infosüsteemi, ametlike teadaannete, teabevärava eesti.ee kui mitmete teiste andmekogudega.

Andmeid vahetatakse X-tee liidestuse kaudu ning see annab võimaluse teha päriguid kaitseväekohustuslase hariduse, elukoha, kontaktandmete, kodakondsuse, õppe- või töökoha, karistatuse, mootorsõiduki juhtimise õiguse, jahipidamisõiguse, kalastuskaardi, relvaloa, relvasoetamisloa, väikelaeva ja jeti juhtimisõiguse ning perekondliku ja majandusliku olukorra kohta.

Samuti saab kaitseväekohustuslane valida iseteeninduskeskkonnas endale sobiliku aja arstliku komisjoni läbimiseks ning avaldada soovi ajateenistusse asumiseks, seisab kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmise eelnõu seletuskirjas.

Seni on andmed arstlikus komisjonis tehtud arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute kohta dokumenteeritud ainult paberil avatud tervisekaardil, mis isiku teenistusse asumise korral on edastatud kaitseväe struktuuriüksusele.

Tagasi üles