Noored õppisid aitama ennast ja teisi

Mardipäeva eel kohtuti Valga vallas Kaagjärve mõisas.

FOTO: Aina Pääro/Eesti Punane Rist

Eesti Punase Risti Valgamaa Selts on aastaid tegelenud noorte vabatahtlikega, kel südamelähedane sõbrategevus. Tänavu on suur tähelepanu suunatud vähema võimalustega noorte tervise, arengu ja sotsiaalsete oskuste edendamisele, andis teada seltsi sekretär Aina Pääro.

Ühistegevustesse on kaasatud maakonna viie kooli noored koos Taheva asenduskodu ja Valga Kurepesa perekeskuse lastega. Läbi on viidud koolitused teemal «Minu teekond», mille eesmärk on tõsta enesehinnangut, teineteisemõistmist ja heaolutunnet ning õpetada märkama erinevusi ja nendega arvestama.

Mardipäeva eel kohtuti Valga vallas Kaagjärve mõisas, kus ruumide rohkus ja avarus oli sobiv erinevate töö- ning õpitubade ja mängude läbiviimiseks. Saadi tarkusi juurde vigastuste ennetamiseks ja esmaabioskuste omandamiseks igapäevaelus.

Pääro rõhutas, et esmaabi temaatikaga seonduv on Eesti Punase Risti üks põhitegevusi: pidev siht on õpetada käituma ohtlikes olukordades, sealhulgas aitama end ja teisi. Lõbusamad tegevused olid näomaalingute ja mardimaskide õpitubades, osavusmängudes kaasalöömine. Mardipäeva kombed mängiti päeva lõpus ka teatraalselt maha. Eraldi ruum oli tõsisema teema käsitlemiseks: see oli enesesse vaatamine ja hetkeseisu analüüsimine.

Tegevusi juhendasid Punase Risti vabatahtlikud ning Valga, Taheva ja Tõlliste noortekeskuste noorsootöötajad. Projekti eesmärk on julgustada noori aktiivsemalt suhtlema ja koos tegutsema, tutvuma sõbrategevuse võimalustega, õppima juurde sotsiaalseid toimetulekuoskusi.

Sõbrategevuse projekt on saanud heakskiidu ja toetuse 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvooru kaudu.

Tagasi üles