Kohus sunnib Võru valda Väimela kanalaplaneeringut jätkama

Väimela karjalautade juures põrkusid ettevõtjate ja kohalike inimeste huvid, mis on juba ka kohtusse jõudnud.

FOTO: Arvo Meeks

Tartu halduskohus tühistas Võru vallavolikogu aasta tagasi tehtud otsuse, millega lõpetati Väimela nn kanalakinnistute detailplaneeringu koostamine ning kohustas valda planeeringuga jätkama.

7. novembril tehtud otsus pole veel avalikult kättesaadav, kuid selle sisu on Võru vallavanem Kalmer Puusepa sõnul üheselt mõistetav. «Võru vallavolikogu otsus tuleb tühistada ja detailplaneeringu menetlusega tuleb edasi minna,» lausus ta kolmapäeval vallavolikogule olukorda tutvustades. Samuti tuleb vallal tasuda kohtukulusid 1666 euro ulatuses.

Võru vallavolikogu otsustas 2018. aasta 14. novembril Brüsselis toimunud väljasõiduistungil lõpetada Väimela Pärna tee 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju hindamise menetlus. Otsust põhjendati seadusepügalaga, mis annab omavalitsusele õiguse käimasoleva detailplaneeringu koostamine lõpetada kui töö käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.

Halduskohtu hinnangul jäi aga sellest planeeringu lõpetamiseks väheks. «Selles menetlusetapis ei olnud ilmselge, et kogukonna vastuseis kaalub kaebajate huvid üle ja välistab planeeringu elluviimise tulevikus,» vahendas kohtu seisukohta pressiesindaja Anett Kreitsman. «Vastasel juhul ei oleks kohtu arvates teatud piirkondades ettevõtlusega tegelemine põhimõtteliselt võimalik, kuna tihti leidub isikuid, kes leiavad, et nende õigusi riivatakse ja on vastu detailplaneeringu menetluse jätkamisele.»

Kuna otsus ei tulnud Võru vallale soodne, oli volikogul selle esimehe Georg Ruuda sõnul edasiminekuks kaks võimalust. «Me kas vaidlustame või ei vaidlusta,» lausus ta volikogus. «Kui me vaidlustame, on suuremad õigusabikulud tulemas. Kui me ei vaidlusta, siis [planeeringu peatamise] otsus muutub tühiseks.»

Ruuda sõnul on tõenäosus, et ettevõtjad ka tegelikult kanalaprojekti tahavad edasi arendada, väga väike. «Nad saavad väga hästi aru, et kõiki otsuseid on võimalik vaidlustada,» lausus ta. Küll möönis Ruuda, et halduskohtu otsus avab ettevõtjatele võimaluse nõuda vallalt hüvitist planeerimisel tehtud kulude katteks. «Kui suur see tuleb, ei tea,» lisas ta.

Vallavolikogu otsustas vastuhäälteta jätta halduskohtu otsusele apellatsioonkaebus esitamata ning leppida otsusega. See tähendab, et mingisugusel moel peab vald nüüd Pärna tee 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringuga edasi minema.

Asjast huvitatud OÜ Jäneselaane ja OÜ Lõuna-Eesti Talumuna edasised plaanid on esialgu ebaselged.

«Hetkel kommentaare ei saa jagada, kuna pole veel maja sees otsustanud kuidas edasi,» lausus Lõuna-Eesti Talumuna juhatuse liige Tõnu Vetik.

Tagasi üles