Antslas seisab ees veejaama uuendamine

Antsla linn. Aerofoto Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

AS Võru Vesi alustas Antsla linna veetöötlusjaama projekteerimis-ja ehitustöödega, mis kestavad järgmise aasta novembrini.

Plaanis on Antsla linna Veski tänava veetöötlusjaama rekonstrueerimine ning selle juurde veereservuaaride ehitamine koos II astme pumplaga, teatas Võru Vesi. Uuendustöödega tagatakse Antsla linna ja Lusti küla klientidele nõuetele vastav joogivesi.

Veereservuaaride ja II astme pumpla rajamisega saab veevõrgus tagada nõuetekohase surve ning varem ühisveevärgile paigaldatud tuletõrjehüdrantidest on võimalik saada tulekustutusveeks nõuetekohane vee vooluhulk. Samuti on võimalik veereservuaaridesse kogutud puhastatud vett kasutada hädaolukordades.

Tööd lähevad maksma ligi 295 000 eurot, millest 174 090 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus. Projekti omaosaluse garanteeris Antsla vald.

Projekteerimis- ja ehitustööd teeb riigihanke võitnud Schöttli Keskkonnatehnika AS. Omanikujärelevalvet ehitustöödele teeb Korbovek OÜ. Tööd valmivad 2020. aasta novembris.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

Tagasi üles