Ametiühingud ja tööandjad nõustusid 584-eurose alampalgaga

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau ettepanek võeti vastu.

FOTO: Meelis Meilbaum

Teisipäevasel lepituskoosolekul võtsid Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad vastu riikliku lepitaja ettepaneku sõlmida uus alampalga kokkulepe kaheks aastaks.

Leppe kohaselt on üleriigiline alampalk järgmisel aastal 584 eurot kuus ning 3,48 eurot tunnis, teatas riiklik lepitaja.

2021. aastast tõuseb üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Selle absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad ja ametiühingud järgmisel suvel, võttes aluseks Eesti Panga majandusprognoosi, mis avaldatakse 2020. aasta juunis.

Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule.

Üleriigilise alampalga kokkulepe 2020.–2021. aastaks allkirjastatakse tuleval esmaspäeval Eesti Ametiühingute Keskliidus.

Praegu on Eestis kehtiv kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot. BNS

Tagasi üles