Ümberehitused ja puuriidad jätavad inimesed surmalõksu

Kääpa kortermajas on evakuatsiooniteele lausa sein ette ehitatud. Päästeamet

FOTO: Päästeamet

Päästeameti inspektorid kontrollisid hiljuti tuleohutusnõuete täitmist kortermajades. 227 kontrollitud majast oli korras vaid 37. Olukord on jätkuvalt murettekitav ka Lõuna-Eestis.

Valgamaal kontrolliti hiljutise reidi käigus 13 kortermaja, millest vaid ühes päästeameti töötajad midagi laiduväärset ei leidnud. Võrumaal kontrolliti üheksat ja Põlvamaal viit kortermaja: puudusi leiti neis kõigis.

Võrumaal 32 rikkumist

Kokku läks Võrumaal kirja 32 rikkumist. Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige andmetel oli enim puudusi seotud põlevmaterjali ladustamisega: selle probleemiga seisti silmitsi seitsmel korral. Vähemalt viiel korral oli aga probleeme ka evakuatsioonipääsude, tuletõkkesektsioonide, küttesüsteemide ja elektripaigaldistega.

Näiteks Võru vallas Kääpas on omavolilise ümberehitusega tekitatud olukord, kus evakuatsiooniteele lausa sein ette ehitatud.

«Seina rajatud uks on võtmega lukustatav ja inimene võib väljumisel selle taha lõksu jääda. Lisaks on sein puidust ja kui see süttib, ei saa inimesed samuti enam välja. Koridori seinte pinnakihiks on seal ette nähtud hoopis tulepüsivam materjal: betoon või krohv,» lisas Kiik. «Selliseid ümberehitusi omapäi teha ei tohi. Seina kõrvaldamiseks on ühistule tehtud ettekirjutus.»

Puuriidad trepikojas

Valgamaal oli kõige enam probleeme tuletõkkesektsioonide olukorra ja elektripaigaldistega: mõlemad rikkumised läksid kirja seitsmel korral. Kokku leiti 23 vajakajäämist.

Põlvamaal leiti puudusi 11. Neist viis ehk pea pool olid seotud evakuatsiooniteedega. Näiteks on maakonnas korduvalt koridoridest leitud puuriitasid, mis on evakuatsiooniteel takistus. Ühtlasi on tegu põlevmaterjaliga, mille süttimine elanikud eluohtlikku lõksu jätaks.

«Küllap kõik nõustuvad sellega, et põlevast kortermajast peavad kõik elanikud võimalikult kiiresti ja ohutult välja saama. Ometi näitavad meie viimase kahe aasta jooksul tehtud kontrollid ja reaalsed tulekahjud, et väga paljudes kortermajades varitsevad lõksud,» ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Viimasel kahel aastal on päästeamet kortermajadesse teinud viis reidi, kokku on kontrollitud 1550 hoonet, millest puuduseid leiti 76%. Keskmiselt rikutakse majas enam kui kaht tuleohutusnõuet. Äsjase reidi käigus käidi 227 majas, millest puuduseid leiti 84%, kusjuures kontrolliti vaid üldkasutatavaid pindu ning korteritesse ei sisenetud.

«Paljudel juhtudel on puudused aga sellised, mis ei vaja raha, vaid lihtsalt seda, et korteriühistu paneks koos majaelanikega pead kokku ja teeks oma üldkasutatavad pinnad korda,» nentis Tähe. Ta lisas, et ka mõne väiksema asja ära tegemine aitaks kaasa kogu maja ja selle elanike ohutusele.

Tagasi üles