P, 24.09.2023

Valga vallavanem kutsus volikogu üles koostööle ja väärikusele

LEPM
Facebook
Comments
Valga vallavolikogu istung Valga jaamahoones 22. novembril 2019, vallavanem Margus Lepiku ettekanne.
Valga vallavolikogu istung Valga jaamahoones 22. novembril 2019, vallavanem Margus Lepiku ettekanne. Foto: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Valga vallavanem Margus Lepik pidas 13. detsembri Valga vallavolikogu istungil kõne, milles kutsus volinikke üles koostööle ja valla maine hoidmisele.

Margus Lepiku kõne

Head volikogu ja vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud, külalised!

Valga valla tuntus kasvab iga päevaga. Oleme kohalikus poliitikas jõudnud selgelt uude ajajärku. Kas olete kindlad, et valitud suund on õige?

Sotsiaaldemokraat Meeli Tuubel kirjutas hiljuti Lõuna-Eesti Postimehes sellest, et poliitika muutub jõhkramaks. Tal on õigus – Valga vallavalitsus tunneb iga päev, kuidas rünnakud muutuvad isiklikumaks ja hoolimatumaks. Tegutsetakse vahendeid valimata, kaasates oma eesmärkide saavutamiseks meediat, kus faktidega manipuleerides või lausa valetades segadust tekitada. Päringud ja avaldused sõnastatakse selliselt, et need vastajat alandaksid. Et inimene tunneks ennast võimalikult ebameeldivalt. Sotsiaalmeedia on täis pahatahtlike kommentaare ning usaldamatuse ja vaenu õhutamist. Sellega kahjustatakse valla töötajaid ning kogu valla mainet.

Ajakirjanik Erik Moora kirjutab selle nädala Ekspressis: „Isiklikud rünnakud ametnike, ajakirjanike, eri huvigruppide ja kodanikuühiskonna esindajate, aktivistide vastu ongi uus stiil. See on halastamatu ja lõhestav poliittehnoloogia, mille eesmärk on tekitada oponendis, seadusest juhinduvas ametnikus või uurivas ajakirjanikus vastikustunnet ning inimlikult arusaadavat soovimatust oma elu raisata räpase ja alandava võitluse peale.“

Ta lisab veel – „Aga paraku tuleb see ära kannatada“. Mina ei tea, kas tuleb. Kindlasti peab avalikus sektoris tegutsejatel olema suurem kriitikataluvus, niinimetatud paks nahk. Aga täna räägime rünnakutest mitte poliitilisel tasandil, vaid konkreetsete ametnike vastu. Inimeste vastu, kelle ainus süü seisneb selles, et nad teevad igapäevast tööd, milleks nad on palgatud. Need avalikud rünnakud ei piirdu kriitikaga tehtava töö suhtes, vaid lähevad isiklikuks, puudutades varasemat tegevust, haridust ja perekonda. Selle uue poliitika, uue retoorika all kannatavad kõige enam need inimesed, kelle ülesandeks on pakkuda teenuseid meie elanikele – teie valijatele. Keegi ei peaks tundma hirmu tulles hommikul tööle. On meie asi, ja on teie asi neid inimesi kaitsta. 

Sama kehtib ka vallavolikogu liikmete kohta – üksteise pidev süüdistamine, rünnakud ja usalduse õõnestamine ei saa olla edasiviiv ega soodusta koostööd. Selline tegutsemine ei ole Valga valla ja selle elanike huvides, milleks me ometi kõik siia valitud oleme. Pidev kahtlustuste heitmine ja volinike oma suva järgi headeks ja pahadeks lahterdamine tähendab vähem sisulist tööd. Olen näinud, kuidas eelnõude sisulise menetlemise asemel otsitakse võimalikke kasusaajaid ja teisi konfliktikohti. Seejuures on kummastav, et vallavalitsuse suurimatel kriitikutel on kõige vähem või üldse mitte sisulisi ettepanekuid. Tööst ja osalemisest komisjonides ajapuudusel loobutakse, kuid valda materdavateks meediaesinemisteks aega jagub.

Head volinikud, «Kuuuurija» ei saa olla kohaliku poliitika tööriistaks. Temal on praegu ainult üks huvi – näidata Valga valda ja laiemalt kogu sotsiaalvaldkonda võimalikult halvas valguses, et juhtida tähelepanu kõrvale ühe Valgaga seotud loo kajastamisel tehtud ränkadelt vigadelt. Vahendeid maine kahjustamisel ei valita, samuti ei saa me valida, kelle maine täpselt kannatada saab ja kes puhtaks jääb. Määritud ja kahjustata saab kõik – mina, teie, kogu vald ja kõik selle elanikud. See on olukord, kus võita pole võimalik. Midagi hävitada on väga lihtne, tehtud kahju heastada aga väga raske, kui mitte võimatu. Palun selle peale mõelda järgmine kord, kui tekib kiusatus «Kuuuurijat» poliitilise relvana või oma eesmärkide saavutamiseks kasutada.

Olen Erik Mooraga nõus – „Kindlasti ei saa me lubada seda, et enam ei vaielda avalikkuse jaoks olulistel teemadel sisuliselt ja et tervemõistuslikud inimesed poevad peitu, pesevad oma käed vastutusest puhtaks. Ning räuskajad teevad, mis tahavad, ilma igasuguse kontrolli ja vastutuseta. „Hirm on nakkushaigus,“ ütles hiljuti David Vseviov. „Kui ühiskond nakatub hirmu, muutub ta teovõimetuks.““

Valga vald on saanud kaheaastaseks. Kaks aastat tagasi oskas vaevalt keegi meist ette kujutada, milliseks uus vald kujuneb. Tänaseks oleme valla käima lükanud ning selle erinevaid piirkondi tundma õppinud, kuid teha on veel väga palju. Seatud eesmärkide täitmiseks peab vallavalitsus ja ametnikkond püsima teovõimelisena ning mitte laskma end igapäevastest rünnakutest kõigutada. Seda ootavad meilt valla elanikud, teie valijad. Igaüks täna siin saalis viibijatest võiks nüüd eneselt küsida – kas töötate selle eesmärgi heaks või ainult isiklike huvide nimel?

Me kõik oleme siia valitud või tööle tulnud selleks, et muuta elu Valga vallas paremaks. Nii lihtne see ongi. Igaüks tahab tunda, et tema töö on tähenduslik ning et tema panusel kindel eesmärk ja tulem. Soovin, et meil oleks tahet ja võimekust keskenduda suurematele eesmärkidele - ka neil aegadel, kui asjad parasjagu soovitud suunas ei liigu. Suhtleme ja lahendame erimeelsused näost näkku, mitte sotsiaalmeedias või ajakirjanduses. Tulge ja arutame, kasvõi täna, peale volikogu istungit jõululauas. Head volinikud, kutsun teid üles koostööle, kutsun teid üles inimlikkusele ja väärikusele, et olla meile oma hääle usaldanud rahva väärilisteks esindajateks.

Täna on selle aasta viimane volikogu istung. Saabuvate pühade ajal võiks töö- ja muremõtted mõneks ajaks kõrvale jätta ning veeta aega oma lähedastega.

Soovin kõigile jõulurahu!

Volikogu liikme Kaupo Kutsari arvamus

Pean avalikkusele kinnitama: volikogus ei toimu vallavanema poolt nimetatud usalduse õõnestamine ja pidev üksteise süüdistamine. Volikogu on võtnud vallavanema koos vallavalitsusega tööle ja ainult volikogu saab avalikkuse ees vastutada vallajuhtimise läbipaistvuse eest.

Erinevalt vallavanema kirjutatud arvamusest, takistab volikogu sisulist tööd kõige enam volinike poolt vallavavalitsuselt nõutud vajalike dokumentide mitte esitamine, esitamisega venitamine ja seadusevastane dokumentide liigne salastamine.

«Kuuuurija» meie valda kutsumine ei ole üldse seotud volikogu liikmetega. Varasema kahetsusväärse juhtumi tõttu tuli «Kuuuurija» Valka kohapeale saate jaoks materjali koguma. Kohapeal juhatati Katrin Lust vallakodanike poolt mõnede volikogu liikmete juurde. Volikogu liikmed rääkisid ajakirjanikule olukorrast nii nagu asi on, mitte midagi ilustamata ja ajakirjanik palus neil rääkida ning vastata küsimustele kaamerasse.

Pean tunnistama, et ainult läbi avalikustamise on hakanud vallavalitsus volinike küsimustesse natukenegi tõsisemalt suhtuma. Oleme volikogus korduvalt palunud õiguskantsleri ja rahandusministeeriumi seisukohtasid, mina isiklikult saatsin mõni päev tagasi jälle ühe pöördumise andmekaitse inspektsioonile Valga valla dokumendiregistri osas. 

See kõik on olnud volikogu liikmete poolt nagu lõputu pingutus, kus juriidiliste pöördumiste koostamine nii valda kui valitsusametite poole on praktiliselt iganädalane. See mis avalikkusele paistab, on tõesti tegelikust volikogutööst marginaalne osa.

Head inimesed, pean tunnistama, avaliku asja ajamise juures toimib avalikustamine kõige paremini. Seda oleme kogenud Valga vallavolikogus ja ajaga on toimunud suured edasiminekud.

Valga vallavolikogu istung Valga jaamahoones 22. novembril 2019. Esiplaanil Katrin Lust, kes kogus seal oma saate «Kuuuurija» jaoks materjali.
Valga vallavolikogu istung Valga jaamahoones 22. novembril 2019. Esiplaanil Katrin Lust, kes kogus seal oma saate «Kuuuurija» jaoks materjali. Foto: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees
Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles