Otepääl valmis uus katlamaja koos soojavõrkudega

LEPM
Copy
Katlamaja. Foto on illustratiivne.
Katlamaja. Foto on illustratiivne. Foto: Elmo Riig / Sakala

18. detsembril kell 11.00 avatakse Otepää kesklinnas katlamaja ja katlamaja soojavõrgud. Katlamaja uksed on kõigile uudistajate avatud kella 11.00--13.00.

Linna soojamajanduse renoveerimisega on tegeletud juba 2017. aastast alates. Esimene torustike renoveerimisprojekt maksumusega 466 098 eurot lõpetati 2018. aasta alguses. Sellele järgneski katlamaja renoveerimine ja soojatorustike laiendamine.

AS Otepää Veevärk taotles KIK-st toetust Otepää katlamaja renoveerimiseks. Katlamaja renoveerimiseks esitati taotlus summas 780 885 eurot, millest  toetust saadi 41,5 % ehk 324 231 eurot.

Soojavõrkude renoveerimiseks esitati taotlus KIK-le summas 297 100 eurot, millest saadi toetust 50 % ehk 145 662,76 eurot.

Lisaks taotlustele on Otepää Veevärk projektide elluviijana kandud projektide juhtimise ja järelevalve kulud.

Projekti tulemusena on välja vahetatud Otepää kesklinna katlamaja amortiseerunud kaugküttekatel, kesklinna katlamajja on paigaldatud uued katlaseadmed 1,5 MW ja 1 MW (hakkpuit) ning 1,2 MW (kergkütteõli) koos lisaseadmete ja automaatikaga, renoveeritud on katlamaja hoone (soojustatud ja korrastatud fassaad ja katus), korrastatud katlamaja ümbrust,  tõhustatud küttelao kasutust. Kõige selle tulemusena on vähenenud saaste Otepää linnas (efektiivsemad katlad, vähem suitsu ja tahma). Katlamaja on automaatne, katlad lülitatakse tööle ükshaaval või kombineeritult vastavalt soojuse tarbimisele.

Paralleelselt uue katlamaja ehitusega renoveeriti ja laiendati ka soojavõrke, kuna uus katlamaja lõi võimaluse uute tarbijate ühendamiseks kesklinna kaugküttevõrku. Otepää Veevärk ehitas toetuse abil välja uued magistraaltorustikud kesklinna ja Tehvandi piirkonda. Lisaks kaugkütte piirkonna laiendamisele uuendati olemasolevaid majaühendusi. Täiendavalt liitus linna soojavõrguga 11 uut objekti.

Kokku on Otepää valla ja Otepää Veevärgi koostöös investeeritud viimastel aastatel soojamajanduse renoveerimiseks 1,7 milj eurot, millest KIK-i toetus moodustab 0,7 milj eurot.

Katlamaja ja soojavõrgud kuuluvad AS-le Otepää Veevärk. Otepää Veevärk kuulub Otepää Vallavalitsusele.

Tagasi üles