N, 2.02.2023

Galerii ⟩ Otepääl avati katlamaja

LEPM
Otepääl avati katlamaja
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

18. detsembril avati Otepää kesklinnas renoveeritud katlamaja ja katlamaja soojavõrgud.

Katlamaja avasid lindilõikamisega vallavanem Kaido Tamberg,  AS Otepää Veevärgi Nõukogu esimees ja vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, Eviko AS  nõukogu esimees Rein Murumägi ja KIKi soojamajanduse projektikoordinaator Kristjan Kalda.

„Uue katlamaja valmimine on kindlasti üheks etapiks Otepää linna laiemaks kaugküttepiirkonnale üleviimiseks,“ selgitas Jaanus Barkala. „Eesmärgiks on vähendada suitsusid Otepää linnas ja pakkuda inimestele soodsa hinna eest head teenust.“

„Uue katlamaja ja soojavõrgud aitavad Otepääd ühe sammu võrra lähemale viia kliimaneutraalsuse suunas,“ lisas Kaido Tamberg.

AS Otepää Veevärk taotles KIK-st toetust Otepää katlamaja renoveerimiseks. Katlamaja renoveerimiseks esitati taotlus summas 780 885 eurot, millest  toetust saadi 41,5 % ehk 324 231 eurot.

Soojavõrkude renoveerimiseks esitati taotlus KIK-le summas 297 100 eurot, millest saadi toetust 50 % ehk 145 662,76 eurot. Lisaks taotlustele on Otepää Veevärk projektide elluviijana kandud projektide juhtimise ja järelevalve kulud.

Projekti tulemusena on välja vahetatud Otepää kesklinna katlamaja amortiseerunud kaugküttekatel, kesklinna katlamajja on paigaldatud uued katlaseadmed 1,5 MW ja 1 MW (hakkpuit) ning 1,2 MW (kergkütteõli) koos lisaseadmete ja automaatikaga, renoveeritud on katlamaja hoone (soojustatud ja korrastatud fassaad ja katus), korrastatud katlamaja ümbrust,  tõhustatud küttelao kasutust. Kõige selle tulemusena on vähenenud saaste Otepää linnas (efektiivsemad katlad, vähem suitsu ja tahma). Katlamaja on automaatne, katlad lülitatakse tööle ükshaaval või kombineeritult vastavalt soojuse tarbimisele.

Paralleelselt uue katlamaja ehitusega renoveeriti ja laiendati ka soojavõrke, kuna uus katlamaja lõi võimaluse uute tarbijate ühendamiseks kesklinna kaugküttevõrku. Otepää Veevärk ehitas toetuse abil välja uued magistraaltorustikud kesklinna ja Tehvandi piirkonda. Lisaks kaugkütte piirkonna laiendamisele uuendati olemasolevaid majaühendusi. Täiendavalt liitus linna soojavõrguga 11 uut objekti.

Kokku on Otepää valla ja Otepää Veevärgi koostöös investeeritud viimastel aastatel soojamajanduse renoveerimiseks 1,7 milj eurot, millest KIK-i toetus moodustab 0,7 milj eurot. Linna soojamajanduse renoveerimisega on tegeletud juba 2017. aastast alates. Esimene torustike renoveerimisprojekt maksumusega 466 098 eurot lõpetati 2018. aasta alguses. Sellele järgneski katlamaja renoveerimine ja soojatorustike laiendamine.

Katlamaja ja soojavõrgud kuuluvad AS-le Otepää Veevärk. Otepää Veevärk kuulub Otepää Vallavalitsusele. Ehitustööd teostas Eviko AS.

Märksõnad
Tagasi üles