Räpinas peeti turismi ja ettevõtluse teemalist koostööseminari

LEPM
Copy
Räpinas peeti turismi ja ettevõtluse teemalist koostööseminari.
Räpinas peeti turismi ja ettevõtluse teemalist koostööseminari. Foto: Põlvamaa.ee

18. detsembril toimus Räpina Loomemajas koostööseminar, kus anti ülevaade turismisektori ja ettevõtlusvaldkonna projektidest üldisemalt ning planeeritavatest tegevustest ja koostöövõimalustest, kirjutab Põlvamaa portaal.

Räpina Loomemaja ja SA Räpina Äriabikeskus juhataja Leo Kütt tutvustas loomemaja erinevaid teenuseid. Lisaks kohalike seas väga populaarsele tegevuskeskusele on oluline roll ka erinevatel külastusgruppidel, kes loomemajas ekskursioonil käivad või siin mõnda üritust koos töötubadega läbi viivad. Loomemaja käsitöö- ja suveniirinurgas on müügil kohalike meistrite looming ning näitusesaalis on esindatud ainult kohalike kunstnike ja autorite looming. Leo Kütt rõhutas, et Räpina Loomemaja on alati avatud koostööks piirkonna ettevõtetega.

Räpina valla arendusspetsialistid Ester Lemats ja Ingrid Joosep andsid ülevaate Räpina valla arendusprojektidest, milles on oma osa ka turismiarendusel. Lähiaastate suurprojektideks on näiteks lisaks valla tänavavalgustuse taristu renoveerimisele Räpina mõisahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine, Räpina sadamasse teenindushoone ehitamine ja autokaravanide parkla rajamine. 2020. juuniks valmib Räpina sadamaala kõrvale 18 m kõrgune vaatetorn ning augustiks on rajatud Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteed.

Põlvamaa Arenduskeskuse projektijuhid Kristi Kahu, Kristel Koddala ja Kaisa Tammoja tegid kokkuvõtte PATEE (Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks) 2018-2019 projektis ellu viidud tegevustest ja tutvustasid uue perioodi 2020-2023 projekti sisu. PATEE projektides on olnud ning on ka tulevikus planeeritud tegevusi turismvõrgustikule ja Põlvamaa „Rohelisem märk" võrgustikule ning (väike)ettevõtluse arendamiseks laiemalt. Samuti on oluline roll noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasvul.

Koostööseminaril anti ülevaade ka turismistatistikast. Eesti turismimajandus on ööbimiste arvu poolest selle aasta 10 kuu kokkuvõttes rekordigraafikus (Statistikaameti andmed). Ka Põlvamaal on läinud väga hästi. Selle aasta jaanuarist oktoobrini on ööbimiste arv suurem (38 532 ööbimist) kui terve eelmise aasta peale kokku (36 226 ööbimist).

Räägiti ka loodavast Lõuna-Eesti turismiklastrist ja sellele pandud ootustest ning ettevõtjatele pakutavatest võimalustest läbi ühisturunduse ja koostöö. 

Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba andis ülevaate Põlvamaal 2020. aastal toimuvatest suursündmustest, milleks meie ettevõtted ning ka kogukonnad peaksid valmis olema, pakkudes nii ööbimisvõimalust, pop-up kohvikuid kui muid turismiteenuseid.

Suursündmuse, Võhandu Maratoni peakorraldaja Hillar Irves jätkas samal teemal ning tõi näiteid, mis on Võhandu Maratoni puhul toiminud. Näiteks on lisaks põhisündmusele olnud kogukonnalaat ja –kohvikud, aga sarnaseid algatusi võiks olla veelgi, sest lisaks võistlejatele on piirkonnas saatemeeskonnad ning muidugi mitu tuhat külastajajat.

Koostööseminari toimumist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".

Märksõnad

Tagasi üles