Sell jätkab ülemarstina

Andres Sell

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Kohtus ebaseaduslikes inimuuringutes süüdi mõistetud Andres Sell jätkab tööd Valga haigla ülemarstina, haigla juhtkonna hinnangul on tegu väga hea spetsialistiga, kirjutab Postimees.

Valga haigla juhataja Marek Seer ütles, et haigla juhtkond ei ole pidanud vajalikuks arutada teemat, kuidas koostöö Selliga pärast kohtuotsust jätkub.

Tartu maakohus tunnistas detsembri alguses Selli kokkuleppemenetluses süüdi ebaseaduslike inimuuringute tegemises. Kohus leidis, et Selli süü on tõendatud lisaks ebaseaduslike inimuuringute tegemisele ka keelatud kauba ebaseaduslikus sisseveos, teise isiku kallutamises dokumendi võltsimisele ja võltsitud dokumendi kasutamises. Selle eest mõistis kohus Sellile 31 281 euro ja 25 sendi suuruse rahalise karistuse.

Süüdistuse kohaselt viis Sell 2006. aasta aprillist septembrini läbi 2-kloroprokaiini inimuuringu, kuigi tal puudus selleks ravimiameti luba ja nõuetekohane patsientide nõusolek.

Süüdistuse kohaselt kallutas Sell inimuuringute eetikakomitee endist esimeest Lembit Allikmetsa võltsima inimuuringule luba, mille viimane ka koostas. Allikmetsale määrati võltsimiskuriteo eest kohtus samuti rahaline karistus.

Lembit Allikmetsa kaitsja kaalub Tartu maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamist.

Tartu kohtute pressiesindaja kinnitusel on Allikmetsa kaitsja seaduses sätestatud tähtaja jooksul esitanud teate apellatsioonkaebuse esitamise kohta. Seoses sellega avaldas Tartu maakohus neljapäeval kohtuotsuse tervikosa, mille järel on 15 päeva aega sisulise apellatsiooni esitamiseks.

Tartu maakohus karistas detsembri alguses 75aastast Allikmetsa dokumendi võltsimise eest 1524 euro suuruse rahalise karistusega, sellist karistust nõudis kohtualusele ka prokurör. Menetluskulude katteks peab Allikmets tasuma 480,78 eurot.

Tagasi üles