Kagu-Eesti ettevõtted saavad riigilt olulist tuge

LEPM
Copy
Toetuse saajate hulgas on näiteks Puidu Taavet OÜ Valgamaalt, kelle peamiseks tegevusalaks on puusärkide valmistamine ning kes vajas toetust liimpuitkilbist detailide valmistamise liini soetamiseks, mis aitab tootmist oluliselt kasvatada ning ka toormaterjali säästa. OÜ Puidu Taavet valmistatud puusärgid lähevad peamiselt müügiks Soomes.
Toetuse saajate hulgas on näiteks Puidu Taavet OÜ Valgamaalt, kelle peamiseks tegevusalaks on puusärkide valmistamine ning kes vajas toetust liimpuitkilbist detailide valmistamise liini soetamiseks, mis aitab tootmist oluliselt kasvatada ning ka toormaterjali säästa. OÜ Puidu Taavet valmistatud puusärgid lähevad peamiselt müügiks Soomes. Foto: Tiit Loim

Riik on otsustanud Kagu-Eesti programmi toel toetust anda 13 ettevõtluse projektile.

23. detsembril selgusid Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme taotlusvooru tulemused. Taotluste hindamise järel otsustati rahastada 13 projekti: Valgamaalt viit projekti (kogusummas 223 889,81 eurot), Põlvamaalt nelja projekti (kogusummas 141 569,30 eurot) ning Võrumaalt samuti nelja projekti (kogusummas 134 540,89 EUR).

„Sel suvel toimunud ametnike välitöödel nägin selgesti, et Kagu-Eestis on palju väikeettevõtteid ja tegusaid inimesi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Nende jaoks on Kagu-Eesti oma loodus- ja kultuurikeskkonnaga maailma parim koht elamiseks. Majandusarengu hoogustamiseks vajab piirkond aga tuge. Et seal oleks ka hea ja arenev ettevõtlus- ja töökeskkond, on riik kohalikele appi tulnud. Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmega aitame kaasa maakonna keskmisest kõrgema palgaga töökohtade tekkele.“

Kagu-Eesti on tuntud piirkonnana, mis väärtustab oma kultuuri ja head looduskeskkonda, kuid piirkonna arengut takistavateks teguriteks on suhteliselt kiire rahvaarvu kahanemine, võrdlemisi madal elanike sissetulek ning tagasihoidlik majandusareng. Olukorra parandamiseks on kavandatud Kagu-Eesti programm, millest ühe toetussuunana toetatakse Kagu-Eesti ettevõtluse arengut. Toetusmeetme eesmärgiks on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

Toetuste taotlemine osutus menukaks ning tähtajaks laekus Riigi Tugiteenuste Keskusele kokku 36 taotlust: Põlvamaalt 10, Võrumaalt 11 ja Valgamaalt 15 taotlust.

„Toetuse saajate hulgas on näiteks Puidu Taavet OÜ Valgamaalt, kelle peamiseks tegevusalaks on puusärkide valmistamine ning kes vajas toetust liimpuitkilbist detailide valmistamise liini soetamiseks, mis aitab tootmist oluliselt kasvatada ning ka toormaterjali säästa. Põlvas toetame aga projekti "War-room kui teenus", mille eesmärk on pakkuda Loovusaida ajurünnakustuudios mõnusat keskkonda disainmõtlemiseks. Baltic Steelarc OÜ Võrumaalt on märkinud, et nende tootmisprotsessi oluliseks kitsaskohaks on kesine värvimisvõimekus, nii aitab toetuse eest soetatav pulbervärviliin selle takistuse kõrvaldada ja ettevõtte konkurentsivõimet tõsta,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamise talituse juhataja Lauri Alver.

Taotlusvoor oli avatud 24.07.2019-30.09.2019 ning toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus 50 000 eurot. Taotlusprotsessi korraldas, taotlusi menetles ja järelevalvet teostab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Toetusmeetme sihtgrupiks on Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutsevad mikro- või väikeettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud. Meetme kogueelarve aastateks 2019-2023 on neli miljonit eurot.

Tagasi üles