Nii nagu mitmel pool üle Eesti, koguneti ka Valgas, et langetada pead ja asetada lilled Vabadussõjas langenute mälestuseks.

Lühike tseremoonia peeti piirilinna Metsa tänava kalmistul Vabadussõja mälestusmärgi juures.