Valga valla õppurid ja õpetajad on voorinud välismaa vahet

Katre Kikkas ja Merlika Hüdsi Tsirguliina Koolist koos Ceip L'Olivera kooli õpetajatega. FOTO: Valga vallavalitsus

Õppeaasta on poole peal, kuid juba on Valga valla haridusasutustel seljataga põnev sügis. Mitmetel õnnestus käia kas õpetajate või lastega välislähetustel. 

Erinevatel õppereisidel käisid näiteks Valga lasteaed Kaseke, Valga ja Lüllemäe põhikool, Tsirguliina kool, Valga kaugõppegümnaasium ja gümnaasium.

Lasteaed Kaseke kogus teadmisi tervise ja õuesõppe teemadel

Valga vallavalitsuse meediaspetsialisti Teve Rajametsa edastusel käisid Valga lasteaiast Kaseke sel sügisel välislähetuses tervist edendava lasteaia programmi raames tervisemeeskonna liikmed - õpetaja Erelin Tumanov ja tervishoiutöötaja Jane Zuppur.

Kahel septembrikuu päeval käidi Norra Norlandia Eltonasen Barnehage lasteaias. Tegu oli õuesõppe lasteaiaga.

„Meie jaoks oli seal palju uut ja huvitavat. Kindlasti oli väga üllatav see, et paljud lapsed olid terve päeva õues ja isegi sõid seal. Toas neil voodeid polnud ja kõige pisemad magasid kärudega õues. Samuti käisid lapsed pidevalt metsas matkamas ja valmistasid seal endale ise süüa, sest neil olid spetsiaalsed lõkkeplatsid. Lapsed olid üldse palju omapead ja askeldasid ise lasteaia õuealal. Ning eriti üllatav oli see, et nad pidid lugemise ja kirjutamise selgeks saama alles kümnendaks eluaastaks,“ rääkisid Kasekese töötajad.

Lasteaial Kasekesel on juba allkirjastatud Erasmus+ välisprojekti leping, mille tegevused algavad sel kuul. Partnerid külastasid eelmisel õppeaastal Valgat ja veebipõhine koostöö käib. Projekti raames saavad kahe aasta vältel Kasekese seitse õpetajat käia Rootsis õppevisiitidel ja rootslased käivad samuti ka Valgas. Põhiteemad on digilahenduste kasutamine lasteaia õppetöös ja muukeelsete laste integratsioon. 

Valga põhikool külastas Belgia sõpruskooli, kus hommik algab rivistusega

Valga põhikooli rahvusvahelise koostöö kava näeb ette rahvusvaheliste õpivõimaluste loomist, huvigruppidega koostööd ja õppimist erinevate riikide kogemustest. Õpilastele suunatud kaheaastane Erasmus+ projekt “Roots to give a planet a chance”  viis kaks õpetajat ja kümme õpilast Belgia sõpruskooli.

17.-23. novembrini külastati kooli Beauraingis, kus õpivad lapsed vanuses 2,5 kuni 18 eluaastat. Koolis on 1000 õpilast ja töötab 120 õpetajat.

„Belgia koolis algab inglise keele õpe alles 7. klassis, meie õpilastel oli oma võõrkeeleoskuse poolest suur edumaa,“ rääkis projekti koordinaator Kersti Piir. Kõik vahetunnid veetsid õpilased õues ja seda iga ilmaga. Külastatud koolitunnid olid koordinaatori sõnul huvitavad, mängulised ning Valga õpilastele tundusid kergemad kui kodukoolis.

Projekt käsitleb globaalseid probleeme. Õpitakse loodusega seotud muresid ära tundma ja pakutakse välja lahendusi. Koos Belgia õpilastega uuriti tuulegeneraatoreid ja isegi ehitati mõni taaskasutatavatest materjalidest.  Belgia õpilasi võõrustatakse Valgas maikuus ning tehakse juba plaane, mida neile Valgamaal näidata.

Lüllemäe põhikool uuris Hispaanias liikumisharjumuste kohta

Lüllemäe põhikooli esindus külastas 13.-18. oktoobril Erasmus+ projekti "Walking you learn" raames Hispaaniat. Õppereisil osales seitse õpilast 6.-9. klassist ning kaasas olid ka kehalise kasvatuse õpetaja Valev Sisov ning inglise keele õpetaja Külli Teder. Reisi Eesti-poolne korraldaja ja saatja oli Valga valla välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.

Õppereis keskendus liikumisharjumuste populariseerimisele ning rahvusvaheliste suhete loomisele. Projekti partnerid on ka Priekuļi vald Lätist, Curtise vald Hispaaniast ning peakorraldaja Valli di Lanzo mägironimisklubi Itaaliast.

Külastati kuulsat palverännaku sihtkohta Santiago de Compostela linna ning ümberkaudseid vaatamisväärsusi. Oluline osa igast päevast oli palverännaku matkaradade läbimine. Lisaks kaunitele ja ajaloolistele vaatamisväärsustele pakkus osalejatele suurt avastamisrõõmu ka Lõuna-Euroopa toidukultuur. Õpilased partnerkoolidest said omavahel suheldes aimu üksteise koolisüsteemidest, vaba  aja veetmise võimalustest, keeltest ning muusikast. 

Osalejad jäid õppereisiga väga rahule, kuna omandati uusi kogemusi ja saadi sõpru välisriikidest. Reisi lõppedes vahetati kontaktandmeid ja suhtlus kestab tänaseni. Projekt jätkub partnerriikide külaskäiguga Eestisse ja Lätti veebruarikuus.

Tsirguliina kool osaleb õpetajate õpirände projektis

Tsirguliina koolil on töös Erasmus+ KA101 töövarju projekt „Õpilaste motiveerimine 21. sajandi koolis“. Õpetajad külastavad koole Austrias, Hispaanias (Valencia ja Barcelona), Itaalias, Kreekas ja Ungaris, olles sealsete õpetajate töövarjud. Eesmärk on jälgida koolides aktiivõppe meetodite rakendamist ning õpilaste motiveerimist kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt.

Sel aastal toimus üks õppereis. Sügisesel koolivaheajal osalesid kooli huvijuht Merlika Hüdsi ja sotsiaalpedagoog Katre Kikkas projekti raames õpirändel Valencias, Hispaanias. 

Kaugõppegümnaasiumi direktor on Eesti täiskasvanute haridusest heal arvamusel

Valga kaugõppegümnaasiumis direktor Airi Mägil avanes võimalus selle aasta septembris külastada Tšehhit. Maakondliku täiskasvanuhariduse võrgustiku liikmetega käidi ühisel õppekäigul Prahas. Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames külastati IT-kolledžit ja postikooli.

„IT-kolledži üle olid nad ise väga uhked, kuid võrreldes meiega ajast ikkagi vähemalt kaks aastat maas. Kuigi tõlk väitis, et paari aasta jooksul on olnud võrreldes varasemaga märgatav areng. Ahhetamist ja imestamist vääris postikool, kus õpetatakse ainult postitöötajaid. Meil võiks see näiteks olla kutsekooli üks erialadest,“ arvab Mägi.

Direktor sai enda sõnul kinnitust, et täiskasvanuharidus on Eestis väga heal tasemel ja tasuta. „Tšehhis ei olegi spetsiaalselt selliseid koole nagu meil. Seal on täiskasvanute õpe tasuline, õppida saab projektide raames ja veel tegelevad täiskasvanutega FIE-d,“ lisab Mägi.

Valga gümnaasiumi koolipere külastas sügise jooksul seitset eririiki

Oktoobrikuus oli Valga gümnaasiumil käsil kolm erinevat välisprojekti ning seetõttu oli sel kuul ka mitu välisreisi.

Teisel sügiskuul külastasid Granada piirkonna koole projektijuht Birgit Tuulemets, karjääri- ja projektijuht Pille Olesk ning kunstiõpetuse õpetaja Gerta Vister - seda Erasmus+ projekti „Valga gümnaasiumi õpetajad töövarjudena Hispaania kolleegide juures parimate õppepraktikate korjel“ raames. Sõbralik ja armas IES Ribera del Fardese koolipere saadab peatselt oma kaks õpetajat vastu töövarjuks. Kevadel viib lennuk taas õpetajad Hispaaniasse ning sel korral Hispaania Valga linna, kus koolil on juba mõned sõpruskoolid ees ootamas.

Samal kuul toimus nädalane keeleõppereis Iirimaale. Galway linnas toimus õppuritele

20-tunnine keelekursus keeltekoolis Atlantic Language. Projektijuht oli inglise keele õpetaja Bret Baussova. Valga gümnaasiumi kooli üheksat õpilast saatis inglise keele õpetaja Helen Teinfeldt.

Oktoobris osalesid Valga gümnaasiumi noored ka Balti riikide (Eesti, Läti, Leedu) piirilinnade noortele suunatud EUNIC Baltic Roadtrip projektis, mille raames külastati eelnimetatud riike, tutvuti noortele loodud võimalustega ning osaleti töötubades. Projektis osales viis lõpuklassi õpilast.

Valga gümnaasiumi kaks abiturenti Joel Raidve ja Tambet Kuus osalesid Valga valla rahvusvahelises projektis “Encouraging and Strengthening Solidarity in European Municipalities - E.S.S.E.M.”  mis toimus Itaalias. Noormehed esinesid külaskäigul solidaarsuse teemalise ettekandega, mille põhisõnumiks oli märkamine ja teadvustamine.

24 lõpuklassi õpilast käisid 10. detsembril Prantsusmaal ning võtsid osa Euroscola 2019 simulatsioonist Euroopa Parlamendis. Projektijuhid olid Valga gümnaasiumi karjääri- ja projektijuht Pille Olesk ja õppejuht Triinu Ugur.

Sügisvaheajal osalesid Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa ja õppejuht Triinu Ugur ning Tartu Tamme, Võru, Jõgevamaa ning Jõhvi riigigümnaasiumide juhttöötajad õppekäigul Gruusias. Nimetatud riigigümnaasiumidest said projektipartnerid Tbilisi koolidele, kes lõpetasid sel ajal aastast koostööprojekti Tartu Ülikooliga.

Tagasi üles
Back