iDeal kampaania

Ruusa kooli õpetajad ja õpilased ei eksi enam digitaalsel teerajal

Robootika ja progemise töötoas.

FOTO: Kurmet Karsna

Põlvamaal Räpina vallas asuva Ruusa kooli meeskond võttis osa 2019. aasta augustikuust detsembrikuuni DigiKiirendi koolitusprogrammist. DigiKiirendi on koolitus- ja nõustamisprogramm üldhariduskoolide õpetajatele ja juhtidele, mis toetab tehnoloogia kasutamist õppetöös.

Õpetaja Andri Võsokovski edastusel on arenguprogrammi eesmärk toetada koolimeeskonda tehnoloogia õppetöösse kaasamisel ja soodustada nii õpilaste digipädevuste arengut. DigiKiirendi lähtus kooli vajadustest ja suunas digivahendeid igapäevases õppetöös kasutama.

Programmi avaüritus toimus 27. augustil 2019 Ruusa koolimajas. Sel päeval oli kohal 140 külalist kuuest erinevast koolist. Koolihoone seinad jagavad siiani inspiratsiooni digitaalsele teerajale.

Avaüritustel jagas oma kooli programmis osalemisest saadud positiivset kogemust Häädemeeste keskkooli direktor Aule Kink, kes tõi välja, et programmis osalemine pani neid end rohkem meeskonnana tundma, õpetajaid üksteist rohkem usaldama ja julgema üksteiselt abi küsida ning oma häid leide ja saavutusi ka teistega jagama.

Seati sihid järgmisteks kuudeks ning võeti osa põnevatest töötubadest. Igale õpetajale oli välja valitud kolm töötuba, millest oli võimalik osa võtta. Sel korral oli töötubade valik järgmine:

robootika ja progemine

Töötoas oli võimalik progeda seadmeta, tutvuda mänguliste progeäppidega ja panna liikuma värvikoodi lugevad Ozoboti robotid.

liikumine ja muusika õppetöös

Uuriti, kuidas kasutada erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, et suunata õpilasi liikuma. Tutvuti terviseedenduslike äppidega.

pildid-videod nutivahendiga

Õpiti nippe, kuidas kasutada nutivahendit kaamerana, millised on pildistamise põhimõtted ning kuidas lihtsalt pilte töödelda ja jagada.

STEM-ainetega seotud digivahendid

Tutvuti STEMi toetavate veebilehekülgede ning äppidega. Vaadati, milliseid võimalusi pakuvad virtuaalreaalsus STEM õppes ja 3D modelleerimine Tinkercad keskkonnas.

keeleõpe digivahendiga

Uuriti lähemalt Quizlet, Quizizz, Lingvist, Speakly ja muid sarnaseid keskkondi. Heideti pilk ka Taskutark rakendusse ja arutleti, kust õpetaja leiaks koheseks kasutamiseks valmis materjale.

lihtsad veebivahendid ja metoodikad

Töötoas tutvuti võimalustega, kuidas lihtsate veebivahendite abil tundi huvitavamaks muuta.

Septembrikuust toimusid tegevused koolimeeskondadele personaalselt. Igale koolile määrati haridustehnoloog, kes aitas õpetajatel näha ja kasutusele võtta koolis olevaid tehnoloogilisi võimalusi. Toimusid regulaarsed koolituspäevad ja haridustehnoloogi nõustamised.

Kõik õpetajad läbisid baaskoolituse, kus keskenduti viiele õppija digipädevusele ja kuidas neid tunnikavasse lõimida. Koolitused toimusid oma koolis, kasutades ära sealseid võimalusi. Õpetajate õppegrupid moodustati vastavalt nende senisele kogemusele ja digipraktika tasemele.

Digiajastu haridusjuht

Lisaks osalesid Ruusa kooli direktor Kurmet Karsna ja õpetajad Kaja Hüsson ning Andri Võsokovski HITSA koolitusprogrammis „Digiajastu haridusjuht“ moodulis, mis toetas digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses. Tutvuti trendide ja arengutega, õpiti kujundama kaasaegset õpikeskkonda, sobivaid digivahendeid ja kaasavaid meetodeid valima ning planeerima esimesi samme muudatuste elluviimiseks oma koolis.

„Koolituse käigus pidime koostama ja viima ellu arendusprojekti, mis lähtub õppija digipädevuse kujundamisest. Meie koolimeeskond otsustas DigiKiirendi projektiga arendada õpilastes sisuloome digipädevust mitmete õpitubade abil,” märkis Võsokovski.

Digimaailm Ruusa kooli

Arendusprojekti eesmärk oli arendada õpilastes sisuloome digipädevust 11 erineva õpitoaga. Õpilased sai valida projektipäeval “Digimaailm Ruusa kooli” ühe töötoa, kus tegeles teemaga maksimaalselt 3 x 45 minutit. Töötubade vahel toimusid tervisepausid spordisaalis. Töötubade suurus oli maksimaalselt 2-3 õpilast + üks õpetaja. Õpilane sai teha töötoa valiku Stuudiumi kaudu. Eesmärk oli anda õpilastele oskusi info leidmiseks/otsimiseks, hindamiseks, sisu väljatöötamiseks ning autoriõigustest lähtuvalt video tegemiseks ja digikogusse/keskkonda laadimiseks.

Töötubade nimekiri:

1. “Digitaalne fotoalbum koolielust”, juhendaja Mai Assak-Lehtmets (5.-9. klass)

2. “Mõistatused sügisandidest”, juhendaja Kaja Hüsson (1.-4. klass)

3. “EL riigilippude autahvel”, juhendaja Anu Vihula (5.-9. klass)

4. “Liikumismängude digikogu”, juhendaja Ülle Raudsaar (1.-4. klass; 5.-9. klass)

5. “Orienteerumine Ruusa koolis”, juhendaja Anna Simga (5.-9. klass)

6. “Põhivärvid kunstis”, juhendaja Urve Mähar (1.-4. klass)

7. “Koomiksi töötuba”, juhendaja Urve Mähar (5.-9. klass)

8. “Minu tähestik”, juhendaja Mai Assak-Lehtmets (1.-4. klass)

9. “Naaberriikide rahvussümboolika Padlet”, juhendaja Anu Vihula (1.-4. klass)

10. “Fotojaht”, juhendaja Anna Simga (1.-4. klass)

11. “Muusika pildis”, juhendaja Kaja Hüsson (4.-6. klass, lõpuklasside õpilased)

29. oktoobril külastas kogu Ruusa kooli meeskond Konguta kooli. Tutvuti digivõimalustega ja külastati erinevaid ainetunde, kus õpetajad aktiivselt erinevaid digikeskkondi kasutavad. Toimus ühine vestlusring ja kogemuste vahetamine.

DigiKiirendi lõpuüritus toimus vana aasta lõpus Kuldre koolis. Lõpuüritus tõi taas koolimeeskonnad kokku. „Vahetasime kogemusi, esitlesime enda kooli arendusprojekti, andsime tagasisidet ja jagasime inspiratsiooni, et jätkata digitaalsel teerajal,” vahendas Andri Võsokovski.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles