Kalapääs võinuks minna allavoolu

Esialgses projektis polnud kalapääsu kallastele kive ette nähtud, kuid nüüd tuleb need sinna siiski paigaldada, et kaldad oleksid kindlamad.

FOTO: Eleri Lõhmus/Valgamaalane


Tõrva Õhne jõele rajatud kalapääsu kaldaid tuleb kindlustada, sest vesi hakkas tungima läbi pinnaspaisu ning see võinuks lõppeda pääsu minema uhtumisega.

Probleem tekkis sellest, et kalapääsu järvest eraldavast pinnasest hakkas vesi kalapääsu suunas läbi imbuma. Seega tekitas vesi sinna silmaga märgatavaid uuristusi ning suuremate veehulkade juures oleks võinud seega kogu kalapääsu allavoolu minema viia.

Selleks, et parandada, ongi paisjärves veetase uuesti alla lastud ning pinnaspaisule paigaldatud korralik filtratsioonitõke.

Kalapääsu kaldad kindlustatakse kividega, ka need ei olnud projektijuhi sõnul algselt ette nähtud.

Tagasi üles