Margus Lepik: peame pakkuma head haridust ja tuge firmadele (1)

Margus Lepik
, Valga vallavanem
Copy
Valga vallavanem Margus Lepik tunnistas, et tema kodupartei Reformierakond alustas läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja erakonna Isamaa saadikutega.
Valga vallavanem Margus Lepik tunnistas, et tema kodupartei Reformierakond alustas läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja erakonna Isamaa saadikutega. Foto: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Omavalitsusjuhi sõnul läheb selleks, et Valga vald oleks parim paik elamiseks, tarvis kõigi elanike panust ja toetust.

Valga vald on saanud kaheaastaseks. Uues vallas möödunud aastad on olnud töised ja pakkunud järjepidevalt uusi katsumusi, kuid pingutused on end õigustanud. Tänaseks on kõigis valla piirkondades aset leidnud arenguid, mis poleks ühinemiseta võimalikuks saanud.

Elame Eesti ühes suuremas omavalitsuses, kus elanikke enam kui 15 500 ja territooriumi pisut rohkem kui 740 ruutkilomeetrit. Kuigi suurem osa rahvast paikneb Valgas, on valla esimeseks neljaks aastaks valitud vallavolikogu ja valitsus pidanud võrdselt oluliseks kõiki piirkondi. See pole alati olnud kerge, kuna ühinenud viis omavalitsust olid erinevad nii elanike arvult kui territooriumilt, olulisi erinevusi oli ka valdade asjaajamises.

Valga valla esmane ülesanne oligi ühtlustada vallaelu ja vähendada erinevusi. See ülesanne hõlmab nii toetusi, allaasutuste töötajate palgatasemeid kui eri otstarbeks kuluvat raha. Samuti tuli ühtlustada korrad ja eeskirjad, millega vallaelanikel arvestada tuleb. Suur osa sellest tööst on tehtud, kuid nii mõndagi seisab veel ees.

Valga valla juhtimine on nüüdisajastatud ning peamised teenused on kättesaadavad kõigis piirkondades. Asjaajamise lihtsustamiseks on väga palju toiminguid võimalik korda ajada elektrooniliselt ning e-teenuste arendusega jätkame ka sel aastal.

Kvaliteetse ja inimsõbraliku elukeskkonna pakkumiseks investeerib vald järjepidevalt avalikku ruumi, teedesse ja tänavatesse, aga samuti sotsiaalvaldkonda ning haridusse.

Tänavu taasliidetakse Valga ja Valka linnaruum ühiseks tervikuks ning luuakse elanikele südalinna vaba aja veetmise võimalusi.

Tulevik sõltub sellest, kuidas hindavad oma kodupaika meie noored ning millised on nende võimalused. Seega on esmatähtis pakkuda head kodulähedast haridust ning laialdaselt võimalusi huvitegevusteks. Vald teeb neil aastatel suuri investeeringuid Valga koolihoonetesse ning nüüdisajastab pidevalt maapiirkondade haridusasutusi.

Väikeste koolide ja lasteaedade jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb igal koolil leida oma eripära ja hariduslik suund. Selleks on koostamisel Valga valla haridusvõrgu arengukava. Vald toetab vanemaid ka lasteaiakohtade, koolitoidu ja huviharidustoetuste kaudu, et kõigil lastel oleks võimalikult head tingimused hariduse omandamiseks. Suurt tuge pakuvad siinjuures meie partnerid ja kolmanda sektori esindajad.

Kõik meie põhikoolid on ühinenud ettevõtliku kooli võrgustikuga, kirjutavad aktiivselt projekte, tegelevad õpilasfirmade loomise ja toetamisega, tegutseb ka suvine õpilasmalev. Õpilasfirmade tegevusele aitab kaasa Valgamaa arenguagentuur ning hea koostöö on ka Tankla ja noortekeskustega. Koostöös meie aktiivse kolmanda sektoriga loome pidevalt uusi mängu- ja sportimisvõimalusi. Nii on viimastel aastatel kerkinud mitmele poole uued mänguväljakud, välijõusaalid ja spordirajatised.

Iga piirkonna käekäik sõltub väga palju ettevõtluse ja maksumaksjate käekäigust. Omavalitsus pakub ettevõtjatele tuge, korrastades taristut, korraldades ettevõtlusüritusi ning vahendades teavet ja koostööd teiste organisatsioonidega, nagu näiteks Valgamaa arenguagentuur, töötukassa ja teised.

Oleme liitunud ka ettevõtlust toetavate projektidega, nagu näiteks rahvusvahelisi koostöökontakte vahendav võrgustik GoSmart.

Äsja lõppes üks suurem Valga tööstusalade ühendusteede uuendustöö, millega said uue katte kaua muret teinud Saviaugu tee ja teised olulised ühendused. Ettevõtlustingimuste parandamiseks otsime pidevalt lisarahastust nii riigilt kui mitmesugustest projektidest.

Nii ettevõtlust kui elukeskkonda mõjutab kõige rohkem avaliku ruumi heakord. Seetõttu korrastab ja uuendab vald jätkuvalt Valga kesklinna ja piirkonnakeskusi. Tänavu taasliidetakse Valga ja Valka linnaruum ühiseks tervikuks ning luuakse elanikele südalinna vaba aja veetmise võimalusi.

Esmatähtis on pakkuda head kodulähedast haridust ning laialdaselt võimalusi huvitegevusteks.

Uue näo saab mitu valgalastele olulist ehitist. Näiteks renoveeritakse Kuperjanovi 12 asuv lõvidega maja ja Vabaduse tänava koolihoone. Osalemisega riiklikus elamumajanduse pilootprojektis plaanime ka tänavu lammutada mõne silma riivava kolemaja ning korrastada vähemalt ühe korterelamu.

Maapiirkondades panustame kergliiklusteedesse, tänavavalgutusse ning kanalisatsiooni ja veemajanduse uuendamisse.

Valminud on Lüllemäe kergliiklustee ja valgustus ning ettevalmistamisel on Õru jalg- ja jalgrattatee pikendus. Tsirguliinas on uuendamisel vee- ja kanalisatsioonitaristu, samuti rajatakse seni puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Harglas on selle aasta olulisem objekt ajaloolises kõrtsihoones tegutsev maakultuurimaja, mis remonti ootab. Üle terve valla on tähelepanu ja raha nõudnud ka kruusateede olukord.

Paraku ei saa vald avalikku ruumi lõputult panustada. Asulate välimus sõltub väga palju sellest, kuidas eraomanikud oma vara eest hoolitsevad. Kinnisvara madal hind Valga kandis on põhjustanud selle, et paljudel pole võimalik oma maju korda teha. Kõige rohkem torkab see silma kesklinna vanade puithoonete puhul: taolised majad, mis on teistes linnades miljööväärtuslikena kõrges hinnas, seisavad piirilinnas tühjalt ja hooleta.

Seega on valla tuleviku üks peaküsimustest, kuidas motiveerida ja toetada elanikke oma hoonete korrastamisel. See vajab eraldi toetusmeedet, mille ettevalmistusega oleme algust teinud. Samuti soovime tublide koduomanike esile tõstmiseks jätkata kaunite kodude tunnustamist kaks korda aastas: jaanipäeva paiku ja jõulude ajal.

Iga omavalitsuse suurim rikkus on selle elanikud. Väheneva rahvastikuga piirkonnas on iga inimene väärtus, mida tuleb hoida. Oma elanike hoidmiseks tahab vald pakkuda ennekõike võimalikult head elukeskkonda. Soovime kõigile oma inimestele pakkuda parimaid võimalusi meie vallas elamiseks, tööks, eneseteostuseks, laste kasvatamiseks, huvidega tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks.

Selleks, et Valga vald oleks parim paik elamiseks, vajame ka kõigi elanike panust ja toetust.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles