Ümbrikupalga riskiga on ligi veerand Kagu-Eesti ettevõtetest

Ümbrikupalk. Foto on illustratiivne.

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad viisid 2019. aastal Põlva-, Valga- ja Võrumaa ettevõtete suhtes läbi 44 tööjõumaksudega seotud kontrolli, mille tulemusena määrati kokku juurde 745 000 eurot makse.

Personaalseid nõustamisvestlusi ümbrikupalga riski tõttu peeti samades maakondades 176 ettevõtte juhiga, pärast mida 32% ettevõtetest parandas oma maksukäitumist ja nende ettevõtete tööjõumaksude tasumine kasvas oluliselt.

Ümbrikupalgad on jätkuvalt suurim maksuprobleem Eestis. Hinnanguliselt saab Eestis töötasu n-ö ümbrikus ligikaudu 6% töötajatest ja riik kaotab aastas seetõttu 86 miljonit eurot maksuraha. MTA riskianalüüsi kohaselt on töötasudega seotud maksuriskiga 23,5% Põlva, 25% Valga ja 26,5% Võru maakonnas tegutsevatest ettevõtetest.

Maksuauditi osakonna üksusejuhi Evelin Muttiku sõnul on ameti oluline eesmärk tõsta inimeste teadlikkust maksusüsteemi toimimisest ja ümbrikupalkade kahjulikest tagajärgedest nii igale inimesele kui ka laiemalt kogu riigile.

«Jaanuaris ja veebruaris toimuvad koostöös töötukassaga seminarid Põlva- ja Võrumaal, kus selgitame tööotsijatele ja ka tööandjatele, kuidas oma maksuasjad korras hoida ja miks maksude tasumine on vajalik,» ütles Muttik.

Silmas tasub pidada, et ümbrikupalga maksmisel on alati kaks osapoolt – tööandja ja töötaja. MTA lähtub oma kontrollides sellest, et kui töötaja on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud või seda koguni ise nõudnud, siis töötasult kinni pidamata jäänud tulumaksu eest vastutab töötaja tööandjaga solidaarselt.

«Keskendume sel aastal Lõuna-Eestis kindlasti ehituse riigihangetele, sest oluline on, et riik ise töid tellides ei kasutaks ebaausate ettevõtjate teenuseid. Kuivõrd varasematel aastatel on olnud probleeme hooajalise töötamisega piirkonna põllumajandusettevõtetes, siis kindlasti pöörame tähelepanu ka selles sektoris toimuvale,» rõhutas Muttik.

Muttik tõi veel välja, et murekohaks on noorte madal maksuteadlikkus ja suurem valmisolek ümbrikupalgaga töötada, mida näitas ka viimane maksutahte uuring, kus ümbrikupalka suhtusid sallivalt 60% noortest. «Veel sellel õppeaastal plaanime külastada erinevaid Lõuna-Eesti koole, et peagi tööturule sisenevate noorte maksutahet ja maksuteadlikkust tõsta,» lisas ta.

MTA seadis 2017. aastal eesmärgiks vähendada ümbrikupalga saajate osakaalu 2021. aastaks poole võrra ehk 8%-lt 4%-le, mistõttu on võitlus ümbrikupalkadega üks olulisemaid fookusi ameti tegevustes.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles