Oodatakse Hindätiidmise Avvuhinna kandidaate

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Võru instituudi direktor Rainer Kuuba (vasakul) tervitamas üht mullust avvuhinna saajat: Metsavenna talu peremeest Meelis Mõttust.
Võru instituudi direktor Rainer Kuuba (vasakul) tervitamas üht mullust avvuhinna saajat: Metsavenna talu peremeest Meelis Mõttust. Foto: Arved Breidaks

Võru instituut annab 2012. aastast välja Hindätiidmise Avvuhinda. Selle mõte on hoida au sees võrokeseks olemist.

Algusajal tunnustati paikkondlike väärtuste hoidjaid koos Põlva ja Võru maavalitsusega, 2018. aastast annavad auhinda välja Võrumaa ja Põlvamaa arenduskeskused.

Tänavugi on võimalik auhinnale esitada lasteaed, kool ja/või kultuuriasutus, -ühing, -selts, kes hoolib Vana-Võrumaa keele- ja kultuuriväärtustest. Kandidaate võivad esitada nii erasikud kui ka asutused ja organisatsioonid. Ka iseennast võib välja pakkuda.

Auhinna väljaandmisel arvestatakse seda, kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse; kuidas võrokese identiteet ja enesest lugupidamine väljaspool kodu silma hakkavad ning kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist noortele edasi antakse.

Auhinna statuudi ja esitamise vormi leiab Võru instituudi kodulehelt. Ettepanekud palutakse saata instituudile tava- või e-posti teel 21. veebruariks. Auhinnad antakse kätte 16. märtsil.

Mullu said auhinna Rõuge lasteaia keelepesarühmad, Põlva lasteaia Pihlapuu keelepesarühm, Mõniste kool, Puiga põhikool, Metsavenna talu ja huumoritrupp Lahedad Mutid. 

Tagasi üles