KIRI: Elame muutuste kiirteel

Marina Krotova

FOTO: Arvo Meeks

1919. aastal asutati Valgas vene era reaalgümnaasium. Selle õigusjärglane on ligi 320 õpilasega Valga Priimetsa kool.

Koolipere tähistas 100 aasta juubelit kontsertaktusega Valga kultuurikeskuses. Juubeliaastal saavad teoks ka luule-, joonistus-, spordi- ning muud konkursid. 1. veebruaril oli juubelikokkutulek. Kahjuks viimane omataoline majas, mis meile väga kallis.

Väga valus oli, et 2014. aastal kaotasime gümnaasiumiastme. Viimase viie aasta jooksul on õpilaste arv vähenenud 50 õpilase ringis.

Pooled lastest on keelekümblusklasside õpilased. Keelekümblust on meil praktiseeritud enam kui paarkümmend aastat. Väärtustame vene kogukonda, kuid põhisuund on eesti keele õpe. Keelekümblusklassides käib kogu tegevus eesti keeles. Oleme samas väga uhked, et Valgas on võimalus valida õppekohaks ka tavaklass, kus rohkem õppetööd vene keeles. Õpetame lapsi tundma Eesti sümboolikat ning traditsioone, säilitades laste rahvuslikku identiteeti. Valgas on kasvamas tendents, et muukeelsed vanemad panevad lapsed eesti koolidesse, kasutades keelekümblusklasse justkui hüppelauana eestikeelse haridustee jätkamiseks.

Oleme rõõmsad, et kooli tulevad tööle noored, rohkem kui kümme õpetajat on meie vilistlased.

Koolielu on aktiivne, osaleme projektides, valla ja riigi üritustel ning konkurssidel. Oleme tervist edendav kool, digikool ja kiusamisest vaba kool.

Toetame traditsioone, aga muutused nõuavad igal aastal uute ürituste otsinguid. Lisandunud on kunstikuu, heategevuslik jõululaat ja projektipäevad.

Meie kooli põhiväärtused on turvalisus, inimväärikus ja koostöö. Lõimime aine- ja keeleõpet, arendame nii õpilaste kui õpetajate digioskusi ning kasutame uuenduslikke metoodikaid.

Elame uue maja ootel. Juba projektidest on näha, et see tuleb silmapaistev, suurepärase õppekeskkonnaga, ilus ja otstarbekohane. Saame moodsa maja, kuhu võtame kaasa kõik parima.

Tagasi üles