Tulekul on mitu olulist tähtpäeva

Põlva kooli kunstiõpetaja Anneli Kaasik aastaid tagasi näitusel Valgas oma tööga «Hiiehaldjas».

FOTO: arhiiv

Põlvas tegutsev Jakob Hurda nimeline Põlva rahvahariduse selts hoolitseb, et meie ajalooline mälu ei tuhmuks. Sestap seati kokku ka ülevaade maakonnas olulistest tähtpäevadest veebruari teises pooles.

16.02 – 115 aastat tagasi (1905) sündis Räpina vallas Eesti esimene naismagister põllumajanduse alal Salme Suik. Kraadi piimanduse alal kaitses 1932. Töötas õpetajana Kehtna kõrgemas kodumajanduskoolis ja õppejõuna Tallinna Õpetajate Instituudis. Suri 12.05.1996 Saku vallas Kiisal.

18.02 – 165 aastat tagasi (1855) sündis Tarvastu vallas Viljandimaal Kanepi kihelkonna Tamme vallakooli koolmeister, vallakirjutaja ja seltsitegelane Martin (Mart) Vares. Suri 31.12.1915 Tartus.

23.02 – 120 aastat tagasi (1900) sündis Rasina vallas kauaaegne vallasekretär, seltsitegelane, puhkpilliorkestri juht Peet Saava. Suri 20.01.1978 Rakveres.

24.02 – 120 aastat tagasi (1900) sündis Joosus õpetaja ja seltsitegelane Erna Kama. Oli Mammaste ja Rosma algkooli juhataja, kuulus Põlva rahvahariduse seltsi juhatusse. Suri 08.08.1962 Tartus.

24.02 – 80 aastat tagasi (1940) sündis Orava vallas Kõlikülas mullateadlane, bioloogiadoktor, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Raimo Kõlli.

24.02 – 50 aastat tagasi (1970) sündis Põlvas kauaaegne Koidu ajakirjanik Aare Lepaste.

25.02 – 90 aastat tagasi (1930) Kõlleste vallas Karaskis Põlgaste raamatukogu kauaaegne juhataja Silvia Suvi. Suri 24.04.2013 Valgjärve vallas.

25.02 – 85 aastat tagasi (1935) sündis Põlgaste vallas Varbusel kauaaegne Karaski 8-klassilise kooli (praegu Krootuse põhikool) õppealajuhataja, õpilaste kodu-uurimistegevuse juhendaja Silvi Voovere.

25.02 – 55 aastat tagasi (1965) sündis Tartus kunstnik, Põlva kooli kunstiõpetaja Anneli Kaasik.

26.02 – 125 aastat tagasi (1895) sündis Ahja vallas Vabadusristi kavaler Gustav Lokko. Suri 03.03.1975 Ahja vallas.

27.02 – 115 aastat tagasi (1905) sündis Räpina vallas Kahvometsa talus põllumees, seltsitegelane, ajalehekirjasaatja Eduard Runnel (Kresson). Hiljem siirdus perega Järvamaale, oli Ambla põllumajanduskooli õpetaja. Suri 24.08.1949 Amblas.

27.02 – 85 aastat tagasi (1935) sündis Võrus kauaaegne Räpina ühisgümnaasiumi õpetaja, rahvatantsujuht Helge Tootsman. Johannes Käisi preemia ja maa soola tiitli laureaat. Suri 20.06.2008 Põlvas.

 

Tagasi üles