K, 7.12.2022

Tõrva valla eelarve keskendub investeeringutele

LEPM
Tõrva valla eelarve keskendub investeeringutele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on tänavune eelarve oma mahult läbi aastate suurim, panustades oluliselt elu- ja külastuskeskkonna arengusse.
Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on tänavune eelarve oma mahult läbi aastate suurim, panustades oluliselt elu- ja külastuskeskkonna arengusse. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Tõrva vallavolikogu kinnitas 18. veebruaril toimunud istungil omavalitsuse 2020. aasta eelarve kogumahus 11,9 miljonit eurot. Eelarve kinnitamise poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu oli kolm ja erapooletuks jäi üks.

Valla kodulehe andmeil on eelarve suurim tuluallikas üksikisiku tulumaksu summas 4,65 miljonit eurot. Kaupade ja teenuste müügist laekub 371 000 eurot ning erinevate riiklike toetustena 3,5 miljonit eurot.

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud kokku 8,5 miljonit eurot, millest 4,9 miljonit on seotud personalikuludena. Suurima kuluosa eelarvest moodustab jätkuvalt kulu hariduse valdkonnale, mis käesoleval aastal on kogueelarvest 56%.

Investeeringuid on kavandatud teostada kogumahus 3,4 miljonit eurot. 2021. aastal valmiva Tõrva ujula-õpilaskodu kompleksi ehitamiseks on tänavu eelarvest ette nähtud 1,8 miljonit eurot. Enam kui 400 Tõrva vallas asuva tänavavalgustuspunkti väljavahetamist hõlmava projekti omaosaluse rahastamiseks on planeeritud 455 000 eurot ning 200 000 tuhande euro ulatuses toetatakse koostöös teiste Mulgimaa omavalitsustega Mulgi Elamuskeskuse rajamist Sooglemäele. 

Samuti on kavas rajada valgustus Helme ja Linna küla vahelisele kergliiklusteele. Koostöös Maanteeametiga ehitatakse Hummulisse valgustatud kergliiklustee, uue katte savad Helme kalmistu välisalad ning jätkatakse Helme ordulinnuse ning kiriku varemete renoveerimisega. Omavalitsus alustab tänavu ka ettevalmistusi Tõrva gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimiseks ja panustab rahalisi vahendeid Tõrva avatud noortekeskuse juures oleva jalgpalliväljaku korrastamiseks.

Seisuga jaanuar 2020 on Tõrva valla laenukohustise suurus 2,4 miljonit eurot. Investeeringute omaosaluste katmiseks on planeeritud käesoleval aastal võtta täiendavalt laenu 2 miljonit eurot ning teostada laenude tagasimakseid 286 000 euro ulatuses.

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on tänavune eelarve oma mahult läbi aastate suurim, panustades oluliselt elu- ja külastuskeskkonna arengusse. „Eelarve üheks olulisemaks prioriteediks on soodustada elamist Tõrva vallas, olgu selleks paremad sportimistingimused, valgustatud asulad ja kergkliiklusteed, väljaspool Tõrva linna tegutsevates lasteaedades lasteaiatasude kaotamine või erateede korrastamine ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine hajaasustusprogrammi kaudu,“ lisas Ruusmann.

Koostöös riigiga on kavas panustada Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmesse, et tuua Tõrva valda uusi elanikke ning toetada nende elamistingimuste parandamist kas elukoha ostmise või selle parendamise näol.

Tõrva valla 2020. aasta eelarvega saab tutvuda aadressil https://torva.kovtp.ee/kinnitatud-eelarved

Märksõnad
Tagasi üles