Galerii, videod Valga uueks vallavanemaks valiti keskerakondlane Ester Karuse

Tiit Loim
, reporter
Copy

Valga vallavolikogu valis tänasel erakorralisel istungil uueks vallavanemaks noore keskerakondlase Ester Karuse. Asevallavanemateks valiti keskerakondlased Toomas Peterson ja Mati Kikkas, vallavalitsuse liikmeks sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Madis Gross.

Valgas lagunes jaanuaris Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon, kui Keskerakond soovis endale vallavanema kohta, milles oli ametis Margus Lepik, aga Reformierakond polnud nõus seda koalitsioonipartnerile loovutama.

Pärast seda püüdsid koalitsiooni moodustada Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa, ent selleni ei jõutud, kuna 27-liikmelises volikogus oleks olulisteks hääletusteks vaja tagada enamus ehk 14 häält, aga sotsiaaldemokraat Rein Randveri sotside fraktsioonit lahkumise järel jäi nende seltskonnale alles 13 häält.

Seejärel hakkas konkureerivat koalitsiooni kokku panema Keskerakond, kellel on volikogus 12 kohta. Nagu kinnitas Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme, on neil tänaseks õnnestunud allkirjastada koalitsioonileping. 14 hääle tagamiseks võeti kampa EKRE esindaja Tõnu Reinup ning Nääme kinnitusel hääletab nendega samamoodi ka sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Rein Randver (Ta lahkus fraktsioonist, aga erakonna liige on jätkuvalt. Ka tänasel istungil rõhutas sotsiaaldemokraat Teresa Sale, et Rein Randver ei esinda oma otsustes sotsiaaldemokraatide fraktsiooni – toim).

Tänase volikogu istungi eel tuli arutuse alla ka istungi kinniseks kuulutamine, aga volikogu enamus pooldas avatud istungit. Koroonaviiruse leviku tõttu kandis volinik Kaupo Kutsar respiraatorit.

Volikogu istungi algses kavas olid senisele vallavalitsusele umbusalduse avaldamine ja uute vallavalitsuse liikmete nimetamine. Umbusaldamine jäi ära, kuna senine vallavalitsus astus vastaspoolele ninanipsuks vahetult enne tagasi, olles eelnevalt teada saanud, et vastaspoolel on nende umbusaldamiseks hääled koos.

Keskerakondlane Alar Nääme esitas vallavanema kandidaadiks senise volikogu liikme, 27-aastase Ester Karuse. Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Andres Illak aga esitas Isamaa erakonna voliniku Monika Rogenbaumi kandidatuuri.

Karuse poolt andis 27-liikmelises volikogus hääle 14 ja Rogenbaumi poolt 13 saadikut, sellega sai uueks vallavanemaks Karuse.

Lennundustegelane ja majandusküberneetik ning suurte ettevõtete juhiks olnud Toomas Peterson, Valga valla spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas ja kunagine Tõlliste vallavanem Magis Gross kinnitati ametisse 19 poolthäälega häälega.

Grossi kandidatuur tekitas mitmes volinikus küsimusi. Teresa Sale lausus, et alles hiljuti oli Gross kinnitanud, et seda ametikohta vastu ei võta. Ühe variandina käidi välja välismaal viibivale Grossile helistamine, aga kuna keskerakondlastel oli olemas tema digiallkirjaga kinnitus, võeti kandidatuur siiski vastu.

Peterson lausus, et on pärit Valgamaalt Sangaste lähedalt ning on olnud juht eri tasanditel muu hulgas nii lennunduses kui finantsvaldkonnas. «Mis need märksõnad minu arvates võiksid olla siin: kõigepealt elamisruum. Peame kohalikele looma elamisväärse elamisruumi. Teine on loomulikult hariduse arendamine, sotsiaaltöö, ettevõtluse arendamine. Räägime rahast, investeeringutest. Tegelikult on väga oluline uute töökohtade loomine. Tuleb elegentselt ühendada Valga linna ja maapiirkonnad, kogukonnad,» tutvustas ta oma ideid. 

Uues vallavalitsuse struktuuri kinnitas volikogu samal kujul nagu see oli seni: vallavalitsuses on edaspidi vallavanem, kaks abivallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. Üks vallavalitsuse liige jäeti seekord esitamata.

Volikogu otsustas 25 poolthäälega, et senine vallavanem Margus Lepik ja asevallavanemad Enno Kase ja Kalmer Sarv Reformierakonnast saavad kolme kuupalga suuruse hüvituse. Lepiku palk oli 3000 ja asevallavanematel 2600 eurot.

Uutele asevallavanematele määras volikogu täna sama suure palga nagu seni ametis olnutele.

Vallavanema palga juures aga jäi hääletus viiki variantide 2500 eurot ja 3000 eurot vahel, kuna Ester Karuse ise ei tohtinud hääletada. Seetõttu selgitati vallasekretäri abiga välja, et esialgu jääb palk määramata ja määratakse hiljem õnnestunud hääletuse korral tagasiulatuvalt.

Selline hääletuse tulemus lõi volikogus kired lõkkele. «Saab ju heast tahtest inimene tööl käia,» ütles reformierakondlane Lauri Drubinš lõbusalt. Selle peale ägestus Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Siiri Reiljan, kes rõhutas, et vastaspool oli nõus lahkuvatele vallajuhtidele hüvitust maksma. «Austatud Reformierakond. See, mis te praegu teete, on nagu lasteaia liivakasti mäng. Inetu. Küll on ikka valus see võimust ilmajäämine,» lausus Reiljan.

Reformierakondlane Ivar Unt põhjendas 2500-eurose palgaettepaneku tegemist sellega, et uuel vallavanemal on vähe kogemust ning ta peab end tõestama.

Ester Karuse lausus istungi järel, et kandideerimine polnud kerge otsus, kuna sellise ametikoha kogemust tal tõepoolest seni pole. «Aga see otsus tuli teha. Arvan, et see on õige otsus, sest täna saime teate, et praegune vallavalitsus on tagasi astunud. Tuli võtta ise see vastutus. See on oluline, kuna oleme praegu kriisiolukorras. Nüüd tuleb seda kriisi väga oskuslikult juhtima hakata.»

Karuse lisas, et seoses koroonaviiruse levikuga soovib ta laupäeval ühe esimese asjana kokku kutsuda kriisikomisjoni, et saada toimuvast täielik ülevaade. «Loomulikult seal on ka omad riigipoolsed suunised. Kuid kui räägime vallast üleüldiselt, siis nagu ütlesin, on minu jaoks tähtsad noored ja üldine heakord. Usun, et kõige esimene asi on end asjadega kurssi viia, eelarvega väga spetsiifiliselt töötama hakata. Vaadata, milliseid investeeringuid saame teha, millised peame ära jätma. Praegu on mõned investeeringud pausi peal, kuna raha ei jätku igalepoole piisavalt. Need tuleb kindlasti üle vaadata.»

27 aasta vanusena on Karuse nüüd Lõuna-Eesti noorim vallavanem. Suurt numbrit ta sellest ei teinud. «Jüri Ratas oli 24-aastane, kui ta sai Tallinna abilinnapeaks.»

Ester Karuse kogus 2017. aasta kohalikel valimistel 196 häält ja 2019. aasta parlamendivalimistel juba korralikud 1600 häält, kuid riigikokku valituks ei osutunud.

Ester Karuse kõne volikogu liikmetele

Lugupeetud vallavolikogu liikmed

Ma alustan Toomas Hendrik Ilvese sõnadega – mis toonud on meid siia, see enam edasi ei vii, aga mina olen siin teie ees täna selleks, et Valga valda edasi viia.

Selleks tutvustangi teile olulisi põhimõtteid, millest peab tulevane vallavanem oma töös lähtuma.

Kohalike omavalitsusjuhtide kohustus on lähtuda kaasavast ühiskonnast, kus vallavalitsus usaldab oma kodanikke, kuulab ja arutleb parimate võimalike lahenduste üle koos oma volikogu ja komisjonidega ning otsib alati ühisosa, et tuua võim elanike lähedale.

Meil tuleb lähtuda sellest, et võim ei ole vaid mõttekiiks, ei lihtsalt kujundlik majakatus ega neli kinnist seina, vaid võim peab levima üle kogu valla. Et iga inimene tajuks päriselt, et tema hääl on võetud kuulda.

Soovin eriti rõhutada, et tegutseme ühise eesmärgi nimel ning meil tuleb kaasata oma inimesi, sealhulgas erinevaid huvirühmi ja kogukondi, ilma kedagi unustamata.

Valla juhtimine peab olema avatud ja läbipaistev. Usun, et olete kõik minuga päri, et vallavalitsuse suhtlemine oma kodanikega ning kommunikatsioon laialdasemalt peab olema selline, et kodanikud oleksid kursis meie tegemistega ning, et suudaksime neile abi pakkuda võimalikult hästi, arusaadavalt ja lihtsas keeles. Teatud regulatsioonid on mõistagi vajalikud, kuid liigset bürokraatiat peaksime vältima. Läbipaistvust saab tagada, säilitades pidevat dialoogi valga elanike ja vallavalitsuse vahel. Nii võimendub elanike usk valitsuse ja volikogu liikmete töösse ning kasvab ka nende poolne poolehoid.

Kõik saab alguse suhtlusest. Kui miski teeb muret, tuleb sellest rääkida ausalt ja avalikult, mitte varjatud uste taga salatsedes. Vaid üheskoos probleemide üle arutledes jõuame kõige tõenäolisemalt enamusele sobiva probleemilahenduseni. Ärge unustage ka jagamast rõõmustavaid uudiseid, sest ainuüksi muredele keskendudes pole midagi võita.

Valla juhtidena peaksime olema näoga kodaniku poole nii, et see poleks vaid pelgalt loosung, kuid ka reaalselt kodanike poolt tajutav. Olulisel kohal on ka seesmine töökultuur vallavalitsuses, mis peab olema tulemusele keskendunud, kuid veelgi enam üksteist toetav ning ka üleüldiselt positiivsem. Utoopiline oleks ehk eeldada, et sünergia võiks tekkida erinevate erakondade, opositsiooni ja koalitsiooni vahel, kuid parema ja ausama vallajuhtimise nimel on oluline saavutada kompromisse, langetamaks otsuseid, mis eelkõige mõjutavad meie Valga endi inimesi – langetame ju otsuseid just nende heaolu nimel.

Austatud kohalviibijad,

Peame arvestama sellega, et Valga vallal on mitmeid suuri väljakutseid ja meil on vaja leida mitmeid investeeringuid, mis tõesti viiksid meid edasi. Tänasel päeval on meil võetud mitmeid kohustusi ning tuleb tõdeda, et meie eelarve on suhteliselt viimase piiri peal. Seepärast peame leidma parimaid võimalikke tõhusaid lahendusi ja tegema koostööd keskvalitsusega ning muutma Kagu-Eesti tervikuna oluliseks investeeringute saamise seisukohalt. Meil on palju ilu, loodust ja rõõmu ning see tuleb meil kuuldavaks teha.

Kahtlemata on siinkohal võtmeküsimuseks lisaks Valga valla eelarvele ka riigi otseinvesteeringud. Mitmed kohalikud omavalitsused kasutavad erinevaid vahendeid ja võimalusi suurepäraselt ning leian, et ka meil on selleks hea šanss ning peame selle suunas püüdlema. Näiteks täismõõtmetes jalgpallihallid või sõiduteed, mis on teistes valdades saanud olulisi toetusi. Meie ülesandeks jääb teha head veenmistööd, et meie vald oleks tulevikus rohkem kaasatud. Veel pean ma väga oluliseks, et teeksime senisest rohkem koostööd oma sõpruslinnadega. Nagu te kõik teate, on meil näiteks väga hea koostöö Valka linnaga (suuresti kindlasti geograafilistel põhjustel), aga kindlasti saab veelgi tõhusamalt teha koostööd ka teiste linnade ja valdadega.

Eelarvest, ühinemislepingust ja teistest baasdokumentidest lähtuv on vallavalitsejatele esmaseks tegutsemisraamiks. Ühinemisleping tuleb kriitilise pilguga üle vaadata, me liigume jõuliselt edasi seal lubatud kohustuste ja eesmärkidega.

Jätkame linnade liidus ühiselt finantsilise olukorra parandamist ja kohalike omavalitsuste positsioonide tugevdamise eest võitlemist, sest omavalitsuste tulubaas on võrreldes tegelike vajadustega ikkagi väike.

Oluliseks ülesandeks saab Valga maine parandamine. Ma ei ole üles kasvanud Eestimaa siberis, vaid ainulaadses ja armsas piirilinnas. Valga peab olema turvaline, arenev, noori hindav ja tulevikku vaatav piirkond.

Head kolleegid,

On valdkonnad, millele soovin rohkem rõhku pöörata. Selleks on üldine heakord ning noored. Elukeskkond peab olema ilus, hubane ja hästi toimiv, millest võiksid rõõmu tunda kõik elanikud. Peame püstitama väga selged eesmärgid, kuidas hoida ja kaasata noori selleks, et Valga oleks neile atraktiivne ja hea paik kus elada. Peame pingutama, et Valgas oleks head kergliiklusteed nii maal kui ka linnas ning piisavalt spordi -ja vaba aja veetmise võimalusi.

Lõpetuseks soovin öelda, et hindan igat inimest, kes on inimeste käest saanud mandaadi siia volikogusse. 2016. a oli murrangulise tähtsusega Eesti riigis, mil kaua koalitsioonis olnud Reformierakond oli sunnitud minema opositsiooni. Leian, et aeg on muutusteks küps ka meie vallas. 2017. aastal  võitis Keskerakond valimised Valga vallas, see paneb meile ülesandeks võtta täna siin vastutus ning oma valijate eest seista. Loomulikult ei tähenda uue koalitsiooni moodustamine kõigi teiste erakondade arvamuste ja ettepanekute kõrvalejätmist, kuid juba käidud teel puuduvad uuenduslikud lahendused. Üheskoos jõuame aga valga elanike jaoks parima võimaliku lahenduseni.

Kallid volikogu liikmed

Soovin siiralt tänada tänast valitsust vaatamata valitsuskriisist tublisti tehtud töö eest.

Palun teil toetada positiivseid muutusi ja arenguid, mida meie vald väga vajab ning mida meie kodanikud väga ootavad ja soovivad. Head volikogu liikmed, palun lähtuge oma südamest ning andke mulle võimalus uudseks lähenemiseks, mis aitaksid meil üheskoos edasi liikuda, avatult ja läbipaistvalt, oma inimeste heaks.

Tagasi üles