Kuidas toimib bussiliikluse korraldus eriolukorra ajal Põlva- ja Võrumaal?

Kagu ühistranspordikeskus annab teada, et hetkel on veel kõik Põlva- ja Võrumaa bussid käigus vastavalt sõidugraafikutele.

FOTO: Silvia Paluoja

Kagu ühistranspordikeskus annab teada, et hetkel on veel kõik Põlva- ja Võrumaa bussid käigus vastavalt sõidugraafikutele. Ka need liinid, mille käigusolekupäevadeks on märgitud „koolipäevad“, on praeguse seisuga esmaspäevast alates käigus. Erandiks on Võrumaa liin 48A Võru – Kütiorg – Vastseliina – Võru, mida teenindatakse koolivaheajagraafikuga ning liin 48C Vastseliina – Loosi – Tüütsmäe – Vastseliina, mis ei ole ajutiselt käigus.

Keskus palub kõigil sõitjatel, kes tunnevad end pisutki haiglasena, mitte kasutada ühistransporti, et hoida ära võimaliku nakkuse levik kaassõitjatele ja bussijuhile. Kuna viiruse levik meie riigis on väga kiire, palutakse sõitjatel teha ühistranspordiga üksnes hädavajalikke sõite ning võimalusel olla kodus ja hoida oma tervist.

Võru linna- ja lähiümbruse bussidel tehakse sisenemiskorras muudatus ning sisenemine ja väljumine toimub bussi keskmise ukse kaudu. Bussijuhi ala nendes bussides on lindiga piiratud ning sinna sisenemine on keelatud. Valideerimist nendes bussides ajutiselt ei toimu. Bussides on vastavad infosildid.

Maakonnabussides on bussijuhil õigus piirata lindiga esimene istmerida ning sõitjate kasutuses on istmed alates teisest istmereast. Valideerimisel on bussijuhil õigus valideerida sõitjaid ise, vähendamaks juhi ja sõitja vahelist suhtlust. Sellekohaseid suuniseid annab bussijuht.

Kuigi hetkel on kõik liinid töös, on lähiajal võimalik väljumiste vähendamine. Kagu Ühistranspordikeskus avaldab sellekohase informatsiooni oma kodulehel ning sõiduplaanikeskkonnas www.peatus.ee vastavate liinide märkuste real jooksvalt. Infot saab küsida ka AS Hansa Bussiliinid Võrumaa osakonna infotelefonilt 526 0065 ja Põlvamaa liinide osas AS GoBusi infotelefonilt 640 4000.

Tagasi üles