Antsla vald on valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge

Antsla valla õpilased on tänasest samuti distantsõppel.

FOTO: Arved Breidaks

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ei toimu Antsla vallavalitsuse kantseleis kodanike vastuvõttu. Oma ülesandeid täidetakse kaugtöö vahendusel, inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite kaudu.

Jätkuvad need rahvastikutoimingud, mis nõuavad isiklikku kohaletulemist. Näiteks sünni registreerimine, kui vanemad ei ole omavahel abielus. Kohtumise aeg palutakse telefoni teel kokku leppida.

Küsimuste korral või aja kokkuleppimiseks palutakse helistada järgmistele isikutele: sekretär-asjaajaja Ellen Aia (tel 5688 6043), kantselei peaspetsialist Tiina Vares (tel 523 3589: rahvastikuregistri küsimustes: sünni registreerimine, elukohatõend), volikogu sekretär-registripidaja Helle Savi (tel 785 5004: elukoha andmete registreerimine), vallasekretär Kersti Käis (tel 785 5000: tõestamistoimingud notariaadiseaduse§ 53 lõike 1 punkti 2 alusel).

Elukohateateid saab esitada kas elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastatult: elektrooniliselt  e-rahvastikuregistri kaudu (vajalik ID-kaart või mobiil-ID), digitaalselt allkirjastatud elukohateade ja vajadusel muud dokumendid tuleb saata e-posti aadressile vald@antsla.ee.

Elektrooniliselt saab sündi registreerida, kui laps on sündinud Eesti sünnitushaiglas ja lapse vanemad on omavahel abielus riigiportaali eesti.ee kaudu

Antsla vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada sotsiaaltööosakonda puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palutakse hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Vald on valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse (toidu kojuvedu, apteek, transport vähiravile) osas.

Igapäevane töö sotsiaaltööosakonnas toimub, kuid kõigi tervise huvides ja otsekontaktide vältimiseks soovitame vajadusel võtta ühendust telefoni ja e-posti teel.

Kriisiperioodil sotsiaaltransporditeenust ei osutata, välja arvatud akuutsed juhud.

Antsla valla sotsiaalnõunik Agnes Kirsbaum on kättesaadav telefonil 529 0722.

Tagasi üles
Back