P, 2.04.2023

Eriolukorra juht täiendas avalike asutuste sulgemise korraldust

Lõuna-Eesti Postimees
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas.
Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas. Foto: Eero Vabamägi

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas allkirjastas täna täiendava korralduse kasiinode ja mänguautomaatide saalide sulgemise kohta. Samas korralduses nähakse Eesti olümpiasportlastele ette erand treeningute võimaldamiseks.

KORALDUS

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine

Tulenevalt   Vabariigi   Valitsuse   12.   märtsi   2020.   a   korraldusega   nr   76   „Eriolukorra väljakuulutamine  Eesti  Vabariigi  haldusterritooriumil“  kehtestatud  eriolukorrast  täiendada peaministri  14.  märtsi  2020.  a  korraldust  nr  29,  millega  peaminister  eriolukorra  juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1.Täiendada korralduse punkti 1 sõna „päevakeskustes“ järel sõnadega „, kasiinodes ning mänguautomaatide saalides“.

2. Täiendada korraldust punktiga 31 järgmiselt: „Punktis  1  sätestatud  piirang  ei  kehti  olümpiaettevalmistuses  osalevate  sportlaste,  nende treenerite   ja   abipersonali   kohta   plaanipäraste   treeningute   läbiviimiseks   Audentese Spordikeskuses  ja  Pärnu  Kalevi  Sõudebaasis  vastavalt  Eesti  Olümpiakomitee  kinnitatud nimekirjale.“.

3.  Massiteabevahendite  valdajatel  ja  elektroonilise  side  ettevõtjatel  avaldada  korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Eriolukorra juht

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles