PILDID ⟩ Eesti piir läks kinni (1)

Copy

Valitsuse otsusel taaskehtestas PPA südaöösel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt piirikontrolli kogu maismaapiiril, sadamates ja lennujaamades.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev kinnitas, et PPA on teinud kõik ettevalmistused, et täna südaööst sisepiiridel piirikontroll taaskehtestada.

Piirikontrolli taaskehtestamise järel saab Eesti-Läti ligi 350-kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada vaid selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas. Kõrvalised teed piiriületuseks suletakse ning riiki saab siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutistest piiripunktidest.

«Ühtlasi laieneb piirikontrolli taaskehtestamine sadamatele, lennujaamadele ja Valga raudteejaamale, kust toimub rahvusvaheline liiklus. Ka liiguvad piiriäärsetel aladel täiendavad patrullid, kes kontrollivad sõidukeid ja dokumente.»

«Piiriületus inimesele, kel on see lubatud, eeldab kehtiva isikut tõendava või reisidokumendi olemasolu, samuti sõiduki dokumente,» märkis Belitšev ning palus kõigilt mõistvat suhtumist, kui riiki sisenemine nõuab piirikontrolli taaskehtestamise järel tavapärasest suuremat ajakulu.

Kellele on piiriületus lubatud?

Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamise järel võivad Eestisse valitsuse otsusel siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis. Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.

Eestisse jääjatele kehtib kahenädalane nõue kodus püsida.

Riiki võib siseneda või seda läbida rahvusvahelist kaubavedu teostav transport ning elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks tervishoiutöötajad eeldusel, et neil puuduvad haigussümptomid. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida ka välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole viirussümptomeid. Neile 14-päevane isolatsiooninõue ei rakendu tingimusel, riiki läbitakse sel eesmärgil viivitamata.

Valga elanikud saavad ka eriolukorra ajal Valkas tööl käia

Kui inimese piiriületuse eesmärk on liikuda tööle ja sealt koju Valgast Valka või vastupidi, siis vastavalt valitsuse kehtestatud erandile ei laiene talle Eesti riigipiiri ületamisel piirang isolatsiooni kohta.

Valgas registreeritud elanikud, kes töötavad Valkas, saavad minna Lätti tööle ja naasta Eestisse ilma, et nad koju tagasi tulles 14 päevaks isolatsiooni suunataks. Selleks peab inimene koostöös oma tööandjaga olema valmis tõendama, et ta töötab Valkas.

Samuti saavad Läti Valka linna elanikud, kes töötavad Eestis Valgas, pärast sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamist liikuda Valgasse tööle ilma, et nad Eestisse tulles 14 päevaks isolatsiooni suunataks. Selleks peavad nad esitama PPA-le taotluse erandkorras piiriületuse lubamiseks.

Taotlus, mis sisaldab inimese nime, sünniaega, isikut tõendava dokumendi numbrit, piiriületuse kohta ning Eestis töötamist tõendavat dokumenti, tuleb esitada e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee või piiripunktis kohapeal. Taotlus vaadatakse läbi esimesel võimalusel hiljemalt 24 tunni vältel.

Politsei- ja piirivalveamet teeb koostööd ettevõtetega, et kaksiklinnas oleks inimeste piiriülene tööl käimine võimalikult sujuv sõltumata sellest, kas tegemist on töösuhte, lepingu täitmise või ettevõtlusega. Palume siiski igal juhul inimestel läbi mõelda enda liikumisvajadus vastutustundlikult nii, et hoida enda ja teiste inimeste tervist.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles