Abivajajad saavad valdadelt tuge

Üksik teekäija. Foto on illustratiivne.

FOTO: Arvet Mägi

Vallavalitsused on eriolukorra tõttu uksed tavakülastustele sulgenud ja mitmes vallas pääseb ametniku vastuvõtule ainult eelnevalt kokku leppides ja äärmisel vajadusel. Pöördumisi võetakse vastu telefoni ja e-posti teel. Selle valguses ei ole vallad siiski unustanud abivajajaid, kellel pole kriisiolukorras kellelegi toetuda.

Kõikides omavalitsustes tuleks inimestel jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja teistest abivajajatest, kes ei saa mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Võimalusel tuleks aidata ka eakaid naabreid, et nad ei peaks ise rahvarohketesse kohtadesse minema. Ühtlasi on äärmiselt oluline hoida telefoni teel kontakti üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Võrumaa

Setomaa vallas saab saata info abivajajate kohta vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajale Merike Teinile e-posti aadressil merike.tein@setomaa.ee või helistada telefonil 513 4809. Omavalitsus on valmis pakkuma täiendavaid sotsiaalteenuseid, eelkõige koduteenust.

Selleks on valmis ka Antsla vald. Igapäevatöö sotsiaaltööosakonnas käib, kuid otsekontaktide vältimiseks soovitatakse vajadusel võtta ühendust telefoni ja e-posti teel. Kriisiperioodil sotsiaaltransporti ei pakuta, välja arvatud aktuutsetel juhtudel. Antsla valla sotsiaalnõunik Agnes Kirsbaum on kättesaadav telefonil 529 0722.

Võru vallavalitsusele saab abivajajate kohta edastada infot sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõllu e-posti aadressil angela.jarvpold@voruvald.ee või telefonil 5303 8110. Ametnikud töötavad e-posti ja telefoni vahendusel.

Võru linnavalitsus võtab sotsiaalabitaotlusi vastu telefonil 523 0395. Kirjalikud taotlused ja avaldused saab viia linnavalitsuse infosaali või sotsiaaltööosakonna uste juures asuvatesse postkastidesse.

Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakond on samuti töö ümber korraldanud. Võimalusel tuleks esitada oma avaldus või taotlus aadressile vald@rauge.ee. Paberkandjal avalduse või taotluse saab jätta vallavalitsuse või teenusekeskuse postkasti.

Ka Rõuge on valmis suurendama sotsiaalteenuste mahtu, eelkõige koduteenust. Piirkondade sotsiaalosakonna kontaktid: 5330 0153, rauge­sotsiaal@rauge.ee (Rõuge piirkond), 523 7065, haanjasotsiaal@rauge.ee (Haanja), 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee (Misso), 5307 3260, monistesotsiaal@rauge.ee (Mõniste), 5334 1640, varstusotsiaal@rauge.ee (Varstu), 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee (sotsiaalosakonna juhataja).

Valgamaa

Tõrva vallavalitsuses moodustati ajutise eriolukorra komisjon, et kõikvõimalikke kriisiga seotud probleeme lahendada ja täiendavat sotsiaalabi pakkuda. Komisjoni juht on vallavanem Maido Ruusmann.

Erilise tähelepanu alla võetakse riskirühma inimesed, et nad ei peaks väljas käima. Valla infokanalites levitatakse üleskutset, et toidu ja ravimite hankimisega seotud probleemide korral võib ühendust võtta sotsiaalosakonnaga. Kontaktisik on Taimo Tugi, taimo.tugi@torva.ee, tel 5301 4335.

Vallavalitsuse töötajatest peavad avalikkusele ööpäev läbi kättesaadavad olema vähemalt vallavanem Maido Ruusmann (tel 5297 969) ja sotsiaalosakonna juhataja Taimo Tugi (tel 5301 4335).

Vallavalitsused paluvad kõigil jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja teistest abivajajatest, kes ei saa toetuda lähedaste abile.

Otepää vallas on võimalik edastada info abivajajate kohta valla sotsiaalteenistuse juhatajale Kadri Sommerile telefonil 766 4825, 5303 3032 või e-posti aadressil Kadri.Sommer@otepaa.ee.

Valga vallavalitsus peatas eilsest kodanike vastuvõtu vallavalitsuses ja teeninduskeskustes. Eelnevalt kokku leppides saab sotsiaalteenistuse poole pöörduda mõne tunni jooksul kolmapäeval ja reedel. Sotsiaaltöötajate kontaktid on: tel 766 9945, reet.mots@valga.ee; 766 9942, riina.vares@valga.ee; 5309 0670, onneke.hermaste@valga.ee; 523 5022, evi.veerme@valga.ee; 529 0835, anu.tamm@valga.ee.

Avaldusi ja muid dokumente saab esitada tavaposti ja e-posti teel, avalduste blanketid on leitavad valla kodulehelt. Lisainfot saab üldtelefonilt 766 9900.

Põlvamaa

Räpina vallavalitsuses jätkub samuti sotsiaalabi andmine ning sealgi tuleb eelnevalt just telefoni teel ühendust võtta. Sotsiaaltöötajate piirkondlikud kontaktid: tel 514 3217, karmen.kukk@rapina.ee (Linte); 514 3261, eve.kivioja@rapina.ee (Ruusa); 526 8166, astrid.laur@rapina.ee (Meeksi); 522 6173, mari.kolbakov@rapina.ee (Veriora); 514 3178, katrin.taimre@rapina.ee (juhataja).

Samuti tuleks sotsiaaltöötajaid teavitada abivajajatest, kes ei saa kriisiolukorras toetuda lähedaste abile.

Põlva vallas võib vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks võtta telefonitsi ühendust sotsiaalosakonna töötajatega, täita avalduse või taotluse internetis ja saata see elektrooniliselt või viia see sotsiaalosakonna postkasti, mis asub Põlvas Kesk 15 trepi juures. Teenusekeskustes sotsiaaltöötajad vastu ei võta. Sotsiaaltöötajate kontaktid on: tel 5196 6411, maarika.tikman@polva.ee; 5400 5954, kulli.padar-siim@polva.ee; 517 3009, kaia.vorno@polva.ee; 527 0096, katrin.hansing@polva.ee; 5301 3830, anu.otsing@polva.ee.

Ka Kanepi vallas antakse sotsiaalabi. Isikliku vastuvõtu soov palutakse eelnevalt piirkonna sotsiaaltöötajaga kokku leppida. Sealgi on teretulnud sotsiaaltöötajate teavitamine abivajajatest, keda lähedased aidata ei saa. Kontaktid on: tel 5854 7751, tiia@kanepi.ee (Kanepi); 799 8477, riina@kanepi.ee (Valgjärve); 503 4413, kyllike@kanepi.ee (Kõlleste).

Tagasi üles