iDeal kampaania

Minister kutsub üles tagama ööpäevaringset lastehoidu

Rahvastikuminister Riina Solman juhtis minister tähelepanu lasteaia kohatasust vabastamise vajalikkusele majanduslikult keerulisel ajal. Samuti peab ta praegu vajalikuks ööpäevaringselt avatud lasteaedu.

FOTO: Marko Saarm

Rahvastikuminister Riina Solman saatis pöördumise Eesti Linnade ja Valdade Liidule, kutsudes Eesti omavalitsusi üles tagama koroonaviirusega võitlevate eesliinitöötajate lastele vajadusel ööpäevaringne lastehoid.

Lisaks juhtis minister tähelepanu lasteaia kohatasust vabastamise vajalikkusele majanduslikult keerulisel ajal ning vähekindlustatud perede lastele koolilõuna kättesaadavaks tegemise olulisusele.

"Koroonaviiruse puhanguga võitlemisel vajavad paljud eesliinitöötajad, kes töötavad 24 tunni pikkuste vahetustega, ööpäevaringset lastehoidu. Kui lapsevanem hoolitseb meie kõigi tervise ja julgeoleku eest, ei peaks ta oma lapse pärast muretsema. Selle koorma saame nende õlult võtta koos kohalike omavalitsustega," nentis Solman.

Valitsus palus koroonaviiruse levikuohu ja selle tõkestamise vajaduse tõttu jätta lapsed võimalusel lasteaiast koju. Omavalitsused on seni kohaldanud erinevat praktikat seoses lasteaia kohatasu ja lahtiolekuaegadega. Samuti on erinevad koolitoidu kättesaadavuse võimalused. Suuremad omavalitsused nagu Tallinn ja Tartu on teada andnud, et vabastavad lapsevanemad eriolukorra ajal lasteaia kohatasust.

"Tean, et mitu omavalitsust on juba vajalikke samme astunud, et tagada praeguses eriolukorras lastehoid ja vähekindlustatud perede lastele soe söök. Need omavalitsused on teistele hea eeskuju. Praegusel keerulisel ajal on oluline ühte hoida ja tagada perekondade turvatunne ning laste heaolu. Loodan väga kõigi Eesti omavaltsuste koostööle lastega perede toetamisel," märkis Solman.

"Distantsõppele üleminekul on paljud vähekindlustatud perede lapsed jäänud siiski ilma oma ainsast soojast toidukorrast päevas. Et ka nendele lastele kasvamiseks vajalik täisväärtuslik toit tagada peaksid linna- ja vallavalitsused korraldama vähekindlustatud perekondade lastele koolilõuna kohale toimetamise ning võimalusel kättesaadavaks tegemise," lisas minister.

Tagasi üles