iDeal kampaania

Eestis ravikindlustatutele on arstiabi Euroopas tagatud

"Meie ravikindlustatud inimestele on Euroopas vajaminev arstiabi tagatud, seda ka praeguses eriolukorras," kinnitas haigekassa juht Rain Laane

FOTO: Eero Vabamägi

Inimestele, kes on Eestis ravikindlustatud ning viibivad hetkel Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, osutatakse vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega. Vajaminev arstiabi on tagatud ka koroonaviiruse puhul.

"Meie ravikindlustatud inimestele on Euroopas vajaminev arstiabi tagatud, seda ka praeguses eriolukorras," kinnitas haigekassa juht Rain Laane, kelle sõnul peab ravivajadus olema meditsiiniliselt põhjendatud ning selle üle otsustab arst.

Vajamineva arstiabi saamiseks peab kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. "Kui inimesel ei ole kaasas või ta ei ole taotlenud enne reisi Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati, siis haiglasse või arsti juurde sattumisel, palume koheselt taotleda Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat," rõhutas Laane.

Asendussertifikaadi tellimiseks on järgmised võimalused:

Loe lähemalt:

Arstiabi Euroopa Liidus ja mujal

    riigiportaali eesti.ee kaudu, teenus „Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine“. Riigiportaalist tellitud sertifikaat saadetakse teie riigiportaali postkasti. Enne asendussertifikaadi tellimist soovitame kontrollida, kas inimese riigiportaali e-posti aadress on suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile;

    saata taotlus aadressile info@haigekassa.ee. E-kirja teel esitatud asendussertifikaadi taotluses palume ära märkida isikuandmed (isikukood, nimi), kellele asendussertifikaati soovitakse ja telefoninumber;

    helistada haigekassa klienditelefonile +372 669 6630, E - N 8.30 -16.30; R 8.30 – 14.00.

Vajaminev arstiabi ei ole täiesti tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (näiteks visiiditasu, voodipäevatasu) asukohamaa tariifide järgi, mida patsiendile ei korvata. Samuti ei kata ravikindlustuskaart hilisemat riikidevahelisi transpordikulusid. Seega on hea, kui lisaks on ostetud ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus.

Kindlasti tuleb arstiabi saamiseks pöörduda riiklikusse raviasutusse, mitte eraarsti juurde, sest Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riiklikusse süsteemi kuuluvates raviasutustes.

Inimesed, kes viibivad mujal maailmas, peaksid haiglasse sattununa uurima oma reisikindlustuse pakkujalt, kuidas ravi eest tasutakse.

Tagasi üles