Põlvamaal süttis kulupõlengust kõrvalhoone
Nädalavahetus oli päästjatel ülimalt töörohke

Põlvamaal süttis kulupõlengust kõrvalhoone.

FOTO: Päästeamet

Hoolimata sellest, et juba reedest kehtivad Eestis tuleohtlikule ajale omased ranged tuletegemise nõuded, tuli päästjatel taas kustutada kümneid kuupõlenguid.

Eriti palju oli kulupõlenguid Põlvamaal.

Reedel kella 12.13 ajal aitasid päästjad Kanepi vallas Maaritsa külas kohalikel elanikel kustutada umbes ühe hektari jagu süttinud kulu. Suure osa põlengust olid elanikud kustutanud juba enne päästjate saabumist.

Kell 17.24 teatati, et Kanepi vallas Häätaru külas olid elanikud soovinud keeldu rikkudes väiksel alal kontrollitult kulu põletada, kuid tuuleiil paiskas põlengu lõpuks hektarisele alale ja ohustas ka metsa.

Laupäeval kella 11.29 ajal süttis Kanepi vallas Veski külas ohutusnõuetele mittevastavast lõkke tegemisest kulu poole hektari suurusel alal.

Laupäeval kella 11.29 ajal süttis Kanepi vallas Veski külas ohutusnõuetele mittevastavast lõkke tegemisest kulu poole hektari suurusel alal.

FOTO: Päästeamet

Kella 11.59 ajal käisid päästjad Põlva vallas Kastmekoja külas kustutamas kahe hektari suurusele alale levinud kulupõlengut. Tulekahju sai alguse lõkkest.

Kell 12.52 tõttasid päästjad Kanepi vallas Prangli külla kustutama kõrvalhoonet, mis läks põlema lõkkest alguse saanud kulupõlengust. Õnneks hoiti ära kõrval asuva elumaja süttimine.

Kell 14.47 tuli teade, et Põlva vallas Peri külas põleb poole hektari suurusel alal kulu, mis süttis järjekordselt hooletu lõkke tegemise tagajärjel.

Rohkesti tuli väljakutseid ka Võrumaalt.

Reedel kella 11.17 ajal süttis Võru vallas Palometsa külas lõkkest kulu umbes poolehektarilisel alal.

Kella 11.25 ajal Võru vallas Mõisamäe külas süütas meesterahvas ise kulu, kuid tuuleiil viis põlengu kontrolli alt välja. Õnneks suutis mees enne päästjaid ise tule leviku suuremale alale peatada. Päästjad hoiatavad, et kulu põletamine on keelatud. Kulupõletamise keelu rikkujaid võivad keskkonnainspektsiooni inspektorid karistada kuni 1200 euro suuruse trahviga. Ühtlasi tuleb tasuda loodusele tekitatud kahju.

Kella 13.21 ajal kustutasid päästjad Setomaa valla Vedernika külas umbes kuuele hektarile levinud kulupõlengu, mis ohustas mitut talumaja.

Pühapäeval kell 19.29 avastasid päästjad lõkkepatrulli käigus Antsla vallas Säre külas järelevalveta lõkke, mis ohustas kulu. Lõke kustutati.

Kell 22.45 Võru vallas Varese külas lendas veoautol ratas alt ära ning selle tagajärjel süttis kulu. Päästjad kustutasid kulu ja koristasid sõiduteelt veoauto purunenud detailid.

Kaks väljakutset tuli ka Valgamaalt.

Laupäeval kella 14.07 paiku kustutati Otepää vallas Pilkuse külas kahe hektarile alale levinud kulupõleng. Päästjatel olid kustutamisel abiks külaelanikud.

Kell 14.37 tuli teade, et Tõrva vallas Karjatnurme külas põletatakse lõkkes prahti. Päästjad kustutasid keskkonda saastava ja musta suitsu tekitava lõkke. Lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu ja oksi.

Tõrva vallas Karjatnurme külas põletati lõkkes prahti.

FOTO: Päästeamet

Päästeamet kehtestas alates 27. märtsist tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil. Päästjad patrullivad oma komando väljasõidupiirkonnas, et kontrollida tuleohutusnõuete täitmist lõkkepõletamisel. Ühtlasi jälgivad päästjad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute täitmist.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid, et tagada tule mittelevimine ümbrusele. Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud. Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524

Tagasi üles
Back