Reedi: esitame kohtule lisaargumente

Teet Reedi oli üks lastevanematest, kes pöördus kohtusse, sest polnud rahul, et Pühajärve põhikool kinni läheb.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Lõppenud aasta detsembris esitasid Pühajärve põhikooli kümme lastevanemat Tartu Halduskohtule kaebuse, milles palusid tühistada vallavolikogu otsuse kool sulgeda.

Tartu Halduskohus kinnitas oma määruses lastevanemate kaebeõigust ning võttis kohtuasja menetlusse.

„Ilmselt oli kohtu selline seisukoht ebameeldivaks uudiseks Otepää koalitsiooni liikmetele, sealhulgas volikogu esimehele Aivar Nigolile, kelle allkirjastatud 4. jaanuari seisukohavõtus viidati muuhulgas lastevanemate kaebeõiguse puudumisele ja kaebuse perspektiivitusele,“ teatas lapsevanem Teet Reedi, kes on üks kohtusse pöördunutest.

Reede päeval saabus teade, et lastevanemate hagiavalduses olnud taotlust esialgse õiguskaitse rakendamiseks, mis peatanuks kooli sulgemise, kohus ei rahuldanud. Reedi sõnul on lastevanemad otsustanud kohtule lisaargumente esitada, et selgitada, miks nende taotlus põhjendatud on.

„2007. aastal Eesti kauneima kooli tiitli pälvinud Pühajärve põhikool annab piirkonna lastele väga head haridust ja on oluline kogu valla ja ümbritseva piirkonna arengu seisukohalt,“ lisas Reedi. „Kohtu otsus võtta asi menetlusse näitab, et Pühajärve põhikooli lastevanematel on tugevad kaalumist vajavad argumendid.“

Pühajärve kooli lastevanemaid esindab kohtus Allar Jõks Soraineni advokaadibüroost.
 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles