Valitsus arutab kergliikuritega sõitmist reguleerivat eelnõu

Lisaks elektrilistele tõukeratastele reguleerib eelnõu ka elektrirulade, tasakaaluliikurite ja muude taoliste istekohata sõidukite kasutamist.

FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia

Valitsus arutab neljapäevasel istungil eelnõu, mis määratleb elektritõukerataste ja teiste kergete elektrisõidukite kasutamise liiklusreeglid ja nõuded.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo edastusel toob eelnõu kasutusse uue sõidukite kategooria – kergliikurid, mis hõlmab erinevaid ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvaid sõidukeid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud taolised istekohata sõidukid.

Eelnõu kohaselt lubatakse kergliikur sõitma eelkõige jalakäijale ja jalgratturile ettenähtud keskkonda, erandina ka sõiduteele, reguleeritakse tee ületamise nõuded ja tee andmise kohustused ning kergliikuri juhi kohustused ohutuse tagamisel. Suurimaks sõidukiiruseks kehtestatakse kergliikurile 25 km/h, seejuures jalakäijate vahetus läheduses tuleb sõita jalakäijat mitte ohustava kiirusega.

Kergliikuriga sõiduteel liiklemiseks nõutakse 10–15-aastaselt kergliikuri juhilt jalgratta juhtimisõigust ja alla 16-aastane juht peab kandma teel sõites kinnirihmutatud kiivrit.

Samuti kehtestatakse nõuded kergliikurite võimsusele, helkurite ja tulede kasutamisele, sätestatakse kergliikuri suurim lubatud laius, nõuded peatumisele ja parkimisele ning sätestatakse trahvimäärad liiklusnõuete rikkumise eest.

Täiendavalt täpsustatakse jalgrattureid, pisimopeedi- ja mopeedijuhte puudutavaid nõudeid, eelkõige nende asukohta teel ja tee andmise kohustustega seonduvat.

Tagasi üles