Volikogu andis loa suurema poe rajamisega jätkata

Praegune Võru Rimi võib peagi asenduda hoopis suurema kauplusega.

FOTO: Tomi Saluveer

Võru linnavolikogu algatas Räpina maantee 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigus kauplusehoone püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,6 hektarit.

Detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse olemasolev Koreli Rimi kauplusehoone lammutada ja asemele ehitada uus suurem kauplusehoone planeeritava hoonestusaluse pindalaga umbes 2040 ruutmeetrit. Olemasolev 29 parkimiskohaga parkla likvideeritakse ja selle asemele kavandatakse hoone ja osaliselt kaubaautode laadimisala. Tegevuste elluviimiseks on vajalik lahendada ka liikluskorraldus koos parkimise lahendusega ning tehnovõrkude paiknemine.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles