Noortejuht asus tööle vallavalitsusse

Valga vallavalitsuse spordi ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra

FOTO: Valga vallavalitsus

Tänasest alustas Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistuse spordi ja noorsootöö spetsialisti ametikohal tööd Tõnu Vahtra. Tema tööülesannete hulka kuulub peamiselt valla spordielu ja noorsootöö koordineerimine ja arendamine, samuti vallas tegutsevate spordiklubide ja noorteühingute nõustamine.

Vahtra on lõpetanud bakalaureuseõppe Eesti Maaülikoolis loodusturismi erialal ning on omandamas magistrikraadi keskkonnakorralduse ja -poliitika erialal. Vastne spetsialist on Kaitseliidus Noorte Kotkaste vabatahtlik noortejuht, seega on ta nooretele suunatud tegevuste kaudu olnud tihedalt seotud ka noorsootööga Valga vallas, näiteks on ta tegutsenud rühmajuhina Tankla õpilasmalevas.

«Antud töökoht võimaldab rakendada oma senist tööalast kogemust, pakkudes samas võimalusi enesetäienduseks, -teostuseks ja -arenguks,» leiab spordi ja noorsootööspetsialist, et kogemused toetavad valitud teekonda. «Näiteks Kodutütarde Valgamaa ringkonna noorteinstruktorina oli minu ülesanne noortele suunatud sündmuste juhtimine ja korraldamine, samuti vajalike dokumentide koostamine.»

Vahtra leiab, et noorsootöö poolelt tuleks kindlasti jätkata koostööd Valga maakonnas tegutseva, noori ja noorsootööga tegelevaid inimesi ühendava MTÜga Tankla. Positiivne on Vahtra hinnangul ka see, et vallas on olemas väga hästi töötav noortekeskuste võrgustik aktiivsete noortega. Ühe olulise eesmärgina näeb spordi ja noorsootöö spetsialist kohaliku noortevolikogu loomist, eesmärgiga anda noortele võimalus kaasa rääkida valla arengus, väljendada oma soove ja eesmärke.

Spordielu osas on Vahtra hinnangul oluline jätkata noortega tegelevate spordiklubide ja huviringide toetamist, et aidata kaasa sportlike eluviiside kujunemisele. Samuti tuleb toetada kohalikku algatust ja uute aktiivsete spordikollektiivide tekkimist ning ka juba väljakujunenud ning elanike seas oodatud traditsiooniliste spordisündmuste korraldamist.

Ametisse asuva spetsialisti hobid on korvpall, orienteerumine ja fotograafia.

Tagasi üles
Back