Latika kuderahu on rikutud varasemast rohkem

Latikapatrull Peipsi järvel

FOTO: Kadri Kauksi / Keskkonnaministeerium

Praegu on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel latikaid keelatud püüda muul moel kui lihtkäsiõnge ja käsiõngega, kuna noil on aktiivne kudeaeg. Sellest hoolimata on keskkonnainspektsioon avastanud röövpüüdjaid, keda on varasemate aastatega võrreldes rohkem.

"Kudev latikas on kerge saak, mille peale ükski aus ja endast ning kaladest lugupidav kalastaja ei lähe. Peipsi on latikatele soodne elukeskkond, sealsed varud ja saagid on piisavalt head, et püüda siis, kui on lubatud püüda," ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Keskkonnainspektsioon on maikuus eemaldanud Lämmijärvelt, Pihkva järvelt, Õrsava järvelt ja Võhandu jõelt kokku 69 nakkevõrku, 3 mõrda ja 1 kadiska. Alustatud on 7 väärteomenetlust ja 1 kriminaalmenetlus.

Peipsilt ja Peipsisse suubuvatest jõgedest on eemaldatud 45 nakkevõrku ja 5 lõkspüünist (väiksemad ääremõrrad, kadiskad jmt). Rikkumistega seoses on alustatud kolm väärteomenetlust.

Seadus näeb ette kalapüügirikkumise eest rahatrahvi kuni 30 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot.

"Röövpüüdjaid on igal kevadel, aga tänavu, kui inimestel oli seoses eriolukorraga rohkem vaba aega, oleme tabanud kalapüügieeskirjade rikkujaid varasemaga võrreldes kahjuks rohkem," ütles keskkonnainspektsiooni Põlvamaa büroo juhataja Toomas Rebane.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalavarude uuringud ütlevad, et Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve latikakarja seisund on hea ning varu ja saagid kõrgel tasemel. Selline olukord jääb kestma ka lähiaastateks.

Viimaste aastate Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti latikasaagid on olnud järgmised: 2017. aastal 758 tonni, 2018. aastal 664 tonni, 2019. aastal 574 tonni. Sealjuures tähistab 2017. aasta saak Eestile uut rekordit. Keskmiselt on viimase kümne aasta jooksul püütud välja 649 tonni latikat.

Põhiosa sealsest kalakarjast moodustavad 2011-2013. aastal sündinud kalad, kel pikkust 35-45 cm. Viimastel aastakümnetel on varu ja saagid tõusnud järve eutrofeerumise ja kliima soojenemise mõjul.

Kudeaegne püügikeeld Peipsi latikale kehtib 5. maist 10. juunini.

Tagasi üles