R, 9.12.2022

Võrulased korrastavad haridusvõrgustikku

LEPM
Võrulased korrastavad haridusvõrgustikku
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Üks haridusprojekti eestvedajatest on SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol.
Üks haridusprojekti eestvedajatest on SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol. Foto: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

SA Võrumaa Arenduskeskus on alustanud projekti „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ elluviimist.

SA Võrumaa Arenduskeskus teatel toimus avakohtumine Teams keskkonnas teisipäeval, 9. juunil. Osalesid omavalitsuste haridusvaldkonna vastutajad, riigigümnaasiumi, kutsehariduskeskuse ja arenduskeskuse esindajad.

Avakohtumisel tutvustati projekti meeskonda, räägiti üle teostatava töö eesmärgid, tulemused ning metoodika. Lepiti kokku ajakavas ning olulistes korralduslikes küsimustes nagu infovahetuse vorm, vahekohtumised, vahetulemuste esitlemine, olulisemad seminarid ja õppepäevad. Lisaks vaadati ühiselt üle dokumendid, mida antud töös taustainfona kasutada.

Projektiga arendatakse omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustikku (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel), üldhariduse, huvihariduse, kutsehariduse ja elukestva õppe sidusust ja koostööd ning tugiteenuste võrgustikku (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus). Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks neljaks aastaks.

Projekt lähtub Võru maakonna arengustrateegia 2035+ alajaotusest „Elukestva õppe valdkond“, mille alusel luuakse haridusvõrgustiku arengukava ja järgmise nelja aasta tegevuskava.

Projekti kestvus on 18 kuud. Projektipartnerid on maakonna omavalitsused, Võru gümnaasium, Võrumaa kutsehariduskeskus ja Võrumaa Arenduskeskus. Samuti löövad kaasa maakonna haridusasutused, kelle peamine roll on anda sisend võrgustikutöösse ja ühistegevusteks. Kaasatakse ka haridus- ja teadusministeeriumi eksperte ning otsitakse koostöökohti ülikoolidega.

Töö teostab Civitta Eesti AS.

Märksõnad
Tagasi üles