Küsitlus: maarahvas usub, et eriolukord tõstab maaelu väärtust

Vaade Valgamaal asuvale Iigaste külale Laatre-Lüllemäe teelt.

FOTO: Arvo Meeks

Eesti külaliikumine Kodukant viis läbi veebiküsitluse. Sellest selgus, et 70% maaelanikest loodab, et eriolukord toob maale inimesi juurde ning aitab kaasa maaelu väärtustamisele.

Küsitlusest selgus ka see, et siiani on piirangud nende majanduslikku olukorda mõjutanud vähe. Siiski peljatakse võimalikku majanduslangust ja töökohtade kadu sügisel.

Uuringu tulemused toetavad Kodukandi suunda populariseerida maaelu, mille üheks konkreetseks väljundiks on 26. septembril teist korda toimuv Maal elamise päev. Samuti annab küsitlus innustust edendada kogukondlikku tegevust ning koostööd kohalike omavalitsuste ja külade vahel. Hea koostöö tagab, et eriolukorra ajal ei tunne kodanikud end oma muredega üksi jäetuna.

Eesti külaliikumine Kodukant viis ajavahemikus 25. mai kuni 8. juuni läbi veebiküsitluse eriolukorra mõju kohta külades ja alevikes. Vastused saadi üle Eesti 357 inimeselt, kellest 282 veetis kogu eriolukorra aja maal.

Küsitluse kohta saab lugeda pikemat kokkuvõtet kodulehelt kodukant.ee.

Tagasi üles